In Nederland zijn er gebieden waar veel mensen bij elkaar wonen en gebieden waar weinig mensen wonen. In de dunbevolkte gebieden dreigt een leegloop of bevolkingskrimp en dit heeft gevolgen voor de gebieden en de mensen die daar wel blijven wonen.

Wat is de meest bepalende factor voor mensen om weg te trekken uit de dun bevolkte gebieden? Werk. Zonder werk geen – of nauwelijks – een inkomen. En met weinig inkomen is het ook nog eens lastig om je uit het dunbevolkte gebied te bewegen voor een dagje uit of langer, aangezien het vervoer en verblijf ergens anders geld kost.

Naarmate er minder mensen komen te wonen in een al dunbevolkt gebied, zullen ook de voorzieningen verminderen zoals een supermarkt, huisarts en scholen maar ook de meer sociale voorzieningen zoals een sportclub of bijvoorbeeld een bibliotheek, wat het steeds minder aantrekkelijk maakt om er te blijven wonen. Op deze manier raken de mensen die er nog wonen steeds meer geïsoleerd.

Bevolkingskrimp

Er zijn ook een aantal mensen die het wel prettig vinden en bewust kiezen voor een meer dunbevolkt gebied om meer rust, ruimte en natuur om zich heen te hebben. Echter dit ontstaat deels zo doordat de dichtbevolkte gebieden zo enorm druk bezet zijn dat er geen stukje natuur en ruimte meer over is en door de vele voorzieningen op een klein gebied die dag en nacht doorgaan, er geen moment rust meer is te vinden.

Hoe kan de invoer van een leefbaar basisinkomen de leegloop van de dunbevolkte gebieden keren?

Als een ieder die geen werk heeft om wat voor reden dan ook een leefbaar basisinkomen ontvangt, ontstaat hier de mogelijkheid om te blijven wonen in een dunbevolkt gebied als dat gewenst is. Ook kunnen deze mensen met de inkomsten uit een leefbaar basisinkomen beslissen om zelf een onderneming op te starten en zo zal het aantal voorzieningen in het dunbevolkte gebied toenemen. Als er een leefbaar inkomen gegarandeerd is en de voorzieningen nemen toe, zal het gebied weer aantrekkelijker worden en zal de leegloop langzaam keren; de bevolkingskrimp stopt.

Dit komt ten goede aan zowel de dunbevolkte gebieden als de dichtbevolkte gebieden in Nederland waartussen meer balans zal ontstaan. Is het dan zo dat de mensen die hun rust zoeken nu hun dierbare ruimte en natuurschoon moeten ‘opgeven’? Dat zal meevallen aangezien veel mensen blijven kiezen voor een meer centraal gebied om te wonen met een ruime hoeveelheid aan voorzieningen zoals in de steden voorhanden is. Tevens zal de behoefte aan ‘rust en natuur’ minder worden als iedereen de rust heeft van de wetenschap dat als men geen werk heeft, er een leefbaar basisinkomen gegarandeerd is en dit zal de samenleving – in zowel de dunbevolkte als de dichtbevolkte gebieden – een platform geven om vanuit meer rust, een leven op te bouwen en hierin elkaar te leren kennen, ondersteunen en samenwerken.

door Ingrid Schaefer