Compackt manifest
 

NEDERLAND JULI 2020

Jolanda van Hulst
Johan de Leeuw
Ron Smit

INLEIDING

Er is kritiek vanuit de samenleving op de ontwikkelingen binnen Nederland en de Europese Unie. Steeds meer mensen zijn onzeker over hun baan, hun levensonderhoud en de algemene kwaliteit van leven voor zowel mensen als het milieu.

Door de veranderde samenleving zijn tradities soms aan een verandering toe. Ook de traditie ‘Werken voor je centen’  waar iedereen mee is opgevoed. Wij vinden het rechtvaardig om alle mensen een basisinkomen te geven omdat iedereen daar recht op heeft. Met het basisinkomen bannen we o.a. (kinder)armoede uit in onze maatschappij. Het is geen gratis geld maar een manier om dat te kunnen doen wat bij je past en waar je gelukkig van wordt. Het werken voor geld blijft zeker bestaan maar wij vinden het heel belangrijk om een financiële basis aan te bieden zodat je van niets of niemand afhankelijk bent.

Het basisinkomen zal niet alleen veel van onze zorgen wegnemen, het zal ook een begin zijn van een nieuw tijdperk. Een tijdperk waar mensen geen nummers meer zijn, arbeid niet meer onderschat wordt op de waarde die het heeft en iedereen weer vrijheid mag ervaren.

Daarom willen wij het basisinkomen invoeren – omdat iedereen een fijn leven verdiend!

De samenleving kent een aantal pilaren ;

–  Democratie                                                                      
– 
Economie
–  Leven en werken
–  Educatie
– 
Milieu en ecologie
–  
Zorg
– 
Wonen en volkshuisvesting

Dit document bespreekt kort al deze pilaren en ons uitgangspunt hiervan, omdat zij de basis vormen van onze partij. Een sterk, toekomstbestendig en gezonde samenleving kan zich het best ontwikkelen wanneer de volgende zaken als rode draad gebruikt worden:

GELIJKWAARDIGHEID

Ieder mens is uniek, maar hun basisbehoeften zijn altijd gelijk. Door het basisinkomen garandeer je deze gelijkwaardigheid van iedereen.

– VRIJHEID

Met het basisinkomen heb je de vrijheid om je leven in te richten zoals jij dat wilt zonder een ander te benadelen.
Met het basisinkomen kan je een eigen huishouden voeren of samenwonen met iemand
anders zonder dat je economisch afhankelijk bent van iets of iemand. Met het basisinkomen kan je uit de moderne uitbuiting blijven.

– VERANTWOORDELIJKHEID

Met het basisinkomen heb je een gedeelde verantwoordelijkheid. Armoede slaat door naar de gehele samenleving. Zoals ook ziektes door minder gezond eten en criminaliteit die met armoede gepaard gaat.

– VERTROUWEN

Met het basisinkomen kan je meedoen en dan heeft een ander ook vertrouwen in jou. Hierdoor ontstaat meer vertrouwen de samenleving.

– MINDER REGELS

Veel regelgeving beperkt je mogelijkheden. Op dit moment  wordt je  leven steeds  meer door de
regels van de overheid beslist.

– GEWOON DOEN

De doelen in dit manifest in onze samenleving toepassen.

ONZE DOELEN (in willekeurige volgorde)
Centraal staan hierbij de
Rechten van de Mens en de SDG’s van de Verenigde Naties

1. Het welzijn van mensen is ons hoogste doel.
Met het basisinkomen heb je minder stress en daardoor
minder ziekte en beter en gevarieerd eten.

2. Het gaat niet om veranderen maar om verbeteren. Onze samenleving is niet mee veranderd
waardoor het achterloopt op technische en sociale veranderingen.                                   

3.  Bestaanszekerheid van de mensen te vergroten en niet meer afhankelijk maken van geld uit arbeid alleen. Door het basisinkomen in te voeren kan dit worden bereikt.

4.  Veiligheid en geborgenheid.
Met het basisinkomen kan je de basisbehoeften kopen. Dat betekent het einde van armoede
 en
veel minder criminaliteit in winkels.    

5. Milieu en ecologie.

6. Goed onderwijs.

7. Op zoek naar andere vorm van werk. (vrijwilligers werk-> contradictio in terminis)

8. Onze economie moet crisisbestendig zijn. (een parallel munt)  bijv. Florijn.

9. Bestaande infrastructuur omvormen tot verbetering.

10. Burgerparticipatie: referendum. directe democratie. stemming via internet. Reçu met QR-code.

Iedere inwoner van Nederland, met een Nederlands paspoort, krijgt tijdens zijn leven een Basisinkomen. Mensen met een Basisinkomen kunnen dan doen wat het beste bij ze past in plaats van een beroep uit te oefenen waar ze niet gelukkig in zijn (bullshitjob). De mens is een sociaal dier vandaar dat men graag onder de mensen is en dus ook graag gaat werken. Of dit nu betaald of onbetaald werk is, is niet van belang. Als je niet hoeft te werken voor je bestaan kun je je zelf ontwikkelen. Daarnaast kun je je dienstbaar maken, weliswaar op een andere manier, voor onze maatschappij en medemens.

DEMOCRATIE

In Nederland komen alle besluiten democratisch tot stand. Dat is het statement van de dag.

Maar is dat wel zo. Je kan makkelijk volhouden dat er geen enkel besluit democratisch tot stand komt. In het systeem hebben we afgesproken dat de meerderheid beslist. Dat is mooi maar laten we eens kijken naar de situatie zoals die is.

Sinds 1919 zijn alle mensen die volwassen zijn gerechtigd om te stemmen. Bij de laatste landelijke verkiezingen ging 81,9% naar de stembus, bij de laatste Gemeente verkiezingen ging 51,6% naar de stembus, bij de laatste provinciale verkiezingen ging 56,1% naar de stembus en bij de laatste verkiezingen voor het Europees Parlement ging …% naar de stembus

Dat betekent gelijk dat bijna 40% van de mensen niet vertegenwoordigd zijn in de besluitvorming op nationaal, provinciaal, gemeentelijk en Europees gebied Dat wordt veel afgedaan met “eigen schuld, dikke bult”. Maar is dat terecht?

Nee natuurlijk niet. Mensen haken af door;

Partijpolitiek en vertrouwen in de overheid.

Geen visie meer. Politici zijn vrijwel alleen bezig met hun eigen carrière.

Vergaderwijze

De inhoud, effecten en de ongelijkwaardigheid van de besluiten

De afspiegeling van de zogenaamde demografie in de volksvertegenwoordiging.

Maar dat is nog niet alles.

Bij coalitieonderhandelingen worden die partijen die de meeste stemmen hebben gekregen niet altijd meegenomen omdat men niet met bepaalde partijen aan een tafel wil zitten. Hoezo democratie? Daarnaast is het referendum afgeschaft, wat laat zien dat de regerende partijen bang zijn voor het volk (Demos Kratos).

Het is dus de hoogste tijd dat ons hedendaags systeem een ‘APK-keuring’ krijgt.

Wij zijn voor verplichte verkiezingen waar de grootste partijen gaan regeren en waar het referendum heilig is. Ook zijn wij voor directe verkiezingen i.p.v. indirecte verkiezingen. Je kunt via de computer met je eigen BSN stemmen. Mocht je (nog) geen toegang hebben tot internet kun je naar een stembureau gaan om te stemmen. Het EU lidmaatschap, zoals het er nu uitziet, is voor ons ook aan een ‘APK-keuring’ toe. Als we lid blijven van de EU zal die van van binnenuit veranderd  moeten worden met meer democratische verkiezingen en besluitvormingen.

ECONOMIE

Er bestaat een rekenkundige fictie met de naam Economie. Deze fictie is niet gebouwd op de wetenschap maar op de spreadsheet.  Cijfers die in modellen op elkaar inwerken en verder is het God zegen de greep. Binnen de modellen zijn waarden afgesproken waarlangs we moeten leven. Een paar voorbeelden:

– De rekenregel bij pensioenen

– Het BNP

– Het staatstekort

– Het begrotingstekort

– Overheid moet op de markt zijn eigen geld lenen i.p.v. bij zijn eigen centrale bank

– Salarisverhogingen worden in procenten berekend

– Sinds 1998 kan Nederland niet meer zijn eigen geld scheppen en dus zijn we niet langer soeverein.

Allemaal regeltjes die niet op kennis en feiten zijn gebaseerd maar op het onderbuikgevoel en op wantrouwen. Op zich tot daar aan toe maar het probleem is dat de economie er niet meer is om de mensen te dienen maar precies andersom. Wij mensen hebben de levenstaak opgelegd gekregen de economie te dienen.

Het huidige economische systeem zorgt voor armoede en dit is een reden om het systeem te veranderen in Nederland. Dit willen wij doen door middel van de invoering van het basisinkomen. Met de invoering van het basisinkomen is de voedselbank overbodig.

Als je deze feiten bij elkaar optelt maakt dat het huidige economische systeem tot een gedrocht wat jaar op jaar meer en meer schade toebrengt aan de samenleving.

Wij willen in ieder geval een parallelle munt omdat:

–  De Euro geen ruilmiddel meer is waar druk mee gespeculeerd wordt.
Aanwezigheid van landen met een totaal verschillende economie en wetten. Het gevaar hiervan wordt onderdrukt door een parallel munt voor binnenlands gebruik. Deze is daarmee niet onderhavig aan het verdrag van Maastricht.

Leven en werken

Tot heden was het  leven erg simpel. Je moet werken en als je niet werkt krijg je geen geld. Honger is je eigen schuld, moet je maar aan het werk gaan.                                                             In dit stukje tekst is het woord MOET erg dominant aanwezig. Sla er de Van Dalen maar eens op na en dan zal je zien dat het dus gaat over iets waarvan men dacht dat het in 1863 was afgeschaft: “Het verplichte werk”. Nu is er een nieuwe uitdaging aan de horizon. De Robot en daarna de Android. 

Iedereen, met een Nederlands paspoort, krijgt tijdens zijn leven een Basisinkomen. Mensen met een Basisinkomen kunnen dan gaan doen wat het beste bij ze past i.p.v. een beroep uit te oefen waar ze niet gelukkig in zijn. De mens is een sociaal dier vandaar dat men graag onder de mensen is en dus ook graag gaat werken. Of dit nu betaald of onbetaald werk is, is in dit verband niet van belang. Als je niet hoeft te werken voor je bestaan kun je je zelf ontwikkelen. Daarnaast kun je je dienstbaar maken, weliswaar op een andere manier, voor onze maatschappij en medemens.

 EDUCATIE

Wij hebben een kenniseconomie waar onderwijs hoog in het vaandel hoort te staan met de juiste middelen en randvoorwaarden om zo onze kinderen op de juiste manier te begeleiden naar een volwaardig lid van onze maatschappij. (Rechten van het Kind)

Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs als in het vervolgonderwijs gaat het alleen om het de resultaat terwijl het menselijke aspect niet mee telt. Het vakmanschap moet weer aantrekkelijk worden want daar hebben we te weinig mensen voor.

Er zijn teveel managementlagen. Er gaat te veel geld naar overhead i.p.v. naar onderwijs. Alle jonge mensen hebben een talent en dat moet kunnen uitblinken en niet het ego de school / onderwijsinstelling.

Onderwijs moet leuk zijn en niet demotiverend. Het talent van het kind staat voorop en niet de cijfers zijn zalig makend. Leraren en docenten  krijgen een universitaire opleiding dat ook in het teken van het kind staat. Er zijn teveel managementlagen. Er gaat te veel geld naar overhead i.p.v. naar onderwijs en grote besturen en scholengemeenschappen zijn uit den boze. Het vak van leraar en docent moet weer status krijgen. Openbaar onderwijs  (onderwijs waar geen levensovertuiging onder ligt) is nog de enige vorm van onderwijs die door het rijk gefinancierd  wordt. Particulier onderwijs mag als het aan de normale voorwaarden voldoet. De MBO studenten krijgen een titel bij het afstuderen. wetenschap staat hoog in het vaandel waar ook afgestudeerde zonder gepromoveerd te zijn aan mee mogen doen. Volwassen onderwijs moet, voor iedereen die dat wil, toegankelijk zijn.

Kortom hier ligt nog een grote taak om het onderwijs in Nederland op een nog hoger en beter peil te brengen dan dat het nu al is.

Milieu en ecologie

Milieuvervuiling  is niet alleen de uitstoot van dieren en machines maar ook o.a.: verwoestijning (dit komt door het kappen van bomen en planten), hittestress, geluidsoverlast, horizonvervuiling, en het afvalprobleem, horen hier ook bij. Als wij de aarde goed door willen geven aan onze kinderen, voor nu en in de (verre) toekomst, zullen wij toch echt iets moeten gaan doen. Nee, geen ad hoc oplossingen zoals iedereen van het gas af maar goed doordachte en uitgeprobeerde technische oplossingen. Voordat iedereen in Nederland aardgas kreeg waren er al mensen die op waterstof kookte. Er zijn hierover dus al veel gegevens beschikbaar.

De ecologische voetafdruk van de mens moet vele malen kleiner zodat ook onze nakomelingen op een mooie, gezonde aarde kunnen leven. Hiervoor moeten wij de goede richting aangeven en de omstandigheden zo veranderen dat de mensen die voetafdruk ook graag willen verkleinen.

Zorg

 De zorg kan niet bestaan binnen de vrije markt economie. Vraag en aanbod in de zorg heeft geleid tot langere wachttijden, tot hogere kosten en minder goede zorg voor iedereen.  Wij zouden graag een rijks-zorgverzekeraar voor iedereen willen hebben zonder eigen risico. Geen maatschappen meer, maar specialisten in dienst van het ziekenhuis. De zorg moet menselijker worden, personeel in dienst van het ziekenhuis en meer personeel op de werkvloer. In alle sectoren van de zorg zouden wij graag minder managers zien waardoor er meer geld vrijkomt voor de echte zorg.. AI-systeem (soort van Robot) die samen met de arts onderzoekt en meteen bekijkt wat voor jouw de beste oplossing of (hoeveelheid)medicijn is.

Wonen en volkshuisvesting

“Van woningcorporaties tot huizenmelkers tot dure particuliere huurwoningen en dure koopwoningen naar volkshuisvesting volkshuisvesting (het verschaffen van voldoende en doelmatige woningen aan het volk (door de overheid)).

Het recht op huisvesting is een sociaal grondrecht. Wij willen dat dit grondrecht wordt nageleefd. Hiervoor zullen de woningcorporaties meer gaan investeren in nieuwe betaalbare woningen voor alle woonvormen die in Nederland wenselijk zijn. De huurdersbelasting voor de woningcorporaties wordt dan ook afgeschaft. Wij gaan ervan uit dat als je een huis bezit je dat ook bewoond, zoniet en je verhuurd  het huis dan is de huurprijs altijd lager dan  € 750, uitzonderingen op deze huurprijs zijn huizen van boven een bepaalde prijsklasse.

De Nederlandse bevolking heeft recht op een veilige woonomgeving die de men kan betalen zonder daar jarenlang op te moeten wachten. Al met al is er veel te verbeteren en te veranderen om de Nederlandse bevolking aan een veilige leefomgeving te helpen.

Afsluiting

Het is dus hoog tijd voor het Onvoorwaardelijk Bestaans Inkomen. (OBI). Door de harde sociale maatregelen en een / de economische crisis zullen velen er bij stilstaan dat een vast inkomen niet zo vanzelfsprekend is. Een positief bijeffect zal een veel kleinere overheidsbemoeienis zijn omdat het huidige uitkeringsstelsel overbodig is geworden

De multiculturele samenleving is geen doel op zich. Het doel moet zijn een leefbaar land te worden voor alle Nederlanders waarin alle mensen van alle lagen van de bevolking, ongeacht, ras, geslacht of geaardheid, zonder armoede kunnen leven.