Media ledendag 17 januari 2015 in het Centrum EMMA Utrecht

Ledendag001

In discussie

Ledendag002

Gezellig bij de open haard

Ledendag003

Lunch bij de open haard

Ledendag005

De hoofdzaal tijdens de lunch

Ledendag006

Het keukentje

Ledendag007

Notities gemaakt

Ledendag008

Notities op de flip-over.

Ledendag009

Notities op de flip-over.