Onze oude site is op 22 maart 2018 vervangen door onze nieuwe website. Hierover hebben wij veel complimenten mogen ontvangen, waarvoor onze dank!

Met deze verandering moest ook een einde komen aan de oude nieuwsbrief. Hierbij brengen wij het goede nieuws dat wij per gisteren de nieuwe nieuwsbrief in gebruik hebben genomen. Een groot gedeelte van de oude abonnees hebben wij kunnen overzetten en zij hebben al een bevestiging gehad van hun inschrijving. Helaas zijn er ook een aantal abonnees tijdens de omzetting verloren gegaan.

Mocht je nog geen bevestiging hebben gehad en wil je wél op de hoogte blijven van alle nieuwe artikelen en pagina’s op deze website, dan kun je jezelf makkelijk opnieuw inschrijven door gebruik te maken van het inschrijvingsformulier rechts van dit artikel.

We krijgen weleens de vraag hoe deze website tot stand gekomen is. Daarom nemen we jullie graag mee in deze gebeurtenis.


De oriëntatiefase

De voorgaande website was toe aan een vernieuwing. De vormgeving was gedateerd en de informatie was moeilijk vindbaar. Hierdoor heeft het bestuur ingestemd dat er geld opzij gelegd moest worden voor het investeren in een nieuwe website. Na vele uren van speurwerk kwamen we uiteindelijk tot een wordpress-thema dat kon voorzien in alle gewenste mogelijkheden van vandaag de dag. Fris, modern en aanpasbaar naar onze eigen inzichten.

Op 10 augustus 2017 werd uiteindelijk de aankoop gedaan van het gewenste wordpress-thema en begonnen de voorbereidingen voor de overgang naar de nieuwe website. Helaas kon dit niet met één druk op de knop allemaal zomaar veranderd worden. De structuur van de nieuwe website werd besproken en begon de inventarisatie van wie wij konden inhuren om de website te maken volgens onze specificaties tegen een aantrekkelijke prijs. Offertes werden opgevraagd en tegen elkaar afgewogen.

In de vijfde versnelling

Eén maand later op 20 september 2017 ontvingen wij plots een brief van een advocaat. Wij zouden inbreuk gemaakt hebben op artikel 4 auteurswet omdat we zonder vermelding van naam een plaatje op onze oude website hadden gebruikt dat auteursrechtelijk beschermd was. Uiteraard gingen wij op onderzoek uit hoe dit had kunnen gebeuren en of dit inderdaad echt zo was. Het betrof een plaatje van blauwe belastingenveloppen dat rijkelijk verspreid was over het internet. Met de informatie van de advocaat konden wij inderdaad achterhalen dat de betrokkene ooit (7 jaar geleden) dit had gepubliceerd op zijn flickr-account.

De fotograaf eiste een schadevergoeding van €500,- voor het gebruik van zijn foto. In een poging het bedrag naar beneden te krijgen schreven wij een verweer. Hier werd echter niet op gereageerd. Ondanks dat de foto niet gewaarmerkt was en de maker van de foto niet te achterhalen was, hebben we na wat jurisprudentieonderzoek gezien dat de rechter in soortgelijke casussen vaak de fotograaf in het gelijk heeft gesteld.Omdat er ook een uiterste termijn genoemd was in de brief – waarop de partij deze vergoeding moest betalen zonder dat dit fors zou toenemen – werd besloten dit bedrag te betalen en werd de zaak afgedaan.

Alle plaatjes werden met onmiddellijke ingang verwijderd van onze oude website om verdere schade te voorkomen.

Alsof de duvel ermee speelt

Ruim een maand later, op 25 oktober 2017, ontvingen wij weer een brief met dagtekening 7 september 2017, van een instantie die claimde dat wij een foto hadden gebruikt waar auteursrechten werden geschonden. Ondanks onze poging om verdere schade te voorkomen, was het kwaad reeds geschied. Een schadevergoeding van €318,- werd betaald om de zaak te sluiten.

In de zesde versnelling

Door deze tegenvallers werd er een veelvoud aan budget dat gereserveerd stond voor de nieuwe website en design voor een nieuw logo opgesoupeerd. Reginald Diepenhorst, algemeen bestuurslid, besloot om de nieuwe website op eigen kracht te gaan maken. In diezelfde week kreeg hij echter te horen dat hij gedetacheerd werd op een andere locatie, ver van zijn woonplaats, als teammanager. Als gevolg van deze nieuwe verantwoordelijkheden moest de ontwikkeling van de nieuwe website wederom op zich laten wachten. De plaatjes waren reeds van de website afgehaald en de nieuwe website moest zo spoedig mogelijk de lucht in.

Eenmaal terug, pakte Reginald midden januari weer de draad op en investeerde hij, naast zijn voltijdbaan, enorm veel tijd in het treffen van alle voorbereidingen: backups, designs, de testomgevingen etc. Uiteindelijk heeft hij begin maart 2018 twee weken verlof opgenomen om de laatste voorbereidingen te treffen. Op 22 maart 2018 was het zover en na heel veel werk achter de schermen kon eindelijk de nieuwe website in de lucht!

Evaluatiefase

Hoewel de website hier en daar nog voor verbetering vatbaar is, hebben we het financiële verlies weten te compenseren met het fenomenale werk dat Reginald heeft verricht voor de partij.

Wij hopen met de nieuwe website beter aan te sluiten op de vraag van het publiek en met de herinrichting de informatie makkelijker vindbaar te maken.

Suggesties of verbeteringen?

Samen met Ron Smit, medebestuurslid en secretaris, blijft Reginald hard werken om elke verbetering die mogelijk is aan de website door te voeren. Mocht je als lezer nog suggesties hebben dan zijn zij op webmaster@basisinkomenpartij.nl te bereiken. Ook als je wilt meehelpen aan bepaalde onderdelen, kun je gerust contact met ze opnemen. Alle hulp is welkom en wordt zeer gewaardeerd!