Landelijke Programmacommisie

Het bestuur neemt verantwoordelijkheid over de taken tot de positie opgevuld wordt.  Ben jij geïnteresseerd in een functie binnen de partij of misschien wel deze functie? Kijk dan eens bij onze vacatures!

Taken

  • Ontwerpen en voorbereiden van het concept verkiezingsprogramma ten behoeve van de verkiezingen op landelijk en Europees niveau
  • Overleggen van het concept verkiezingsprogramma met het Landelijk Bestuur

  • Adviseren van de leden bij ingediende moties en amendementen inzake het verkiezingsprogramma