Achtkarspelen
Ameland
het Bildt
Dantumadeel / Dantumadiel
Dongeradeel
Ferwerderadeel / Ferwerderadiel
Franekeradeel
De Friese Meren / De Fryske Marren
Harlingen
Heerenveen
Kollumerland en Nieuwkruisland
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Littenseradeel / Littenseradiel
Menaldumadeel / Menameradiel
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Smallingerland
Súdwest-Fryslân
Terschelling
Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf