De afdeling Amsterdam van de Basisinkomen Partij (BIpartij)

Kieskring 9 – Noord-Holland Amsterdam
Contactpersoon is: Ron Smit
Mail ron.smit@basisinkomenpartij.nl
Telefoon: 06 – 144 39 298*
Bestuur Amsterdam
Facebook
Twitter
Skype: duimelot2012

Facebook evenement voor de verkiezingen.
* Door een overvloed aan telefoontjes van telemarketiers wil ik vragen om een SMS te sturen of op Whatsapp of Skype te bellen. Anonieme telefoonnummers kan ik niet terugbellen. Dan gaat mijn telefoon een USSD-code uitvoeren, wat leidt tot niets.

 

 

 

 


Verkiezingsprogramma 2018 – kandidaten en speerpunten:

 • Kandidaten
  * Ron Smit
  * Desiree Winkler

  * Susan Delsing
  * Eduard Klaver
 •  Inkomen
  – Regelarme Bijstand (RAB)
  invoeren als gemeentelijke voorloper van het landelijk Leefbaar Basisinkomen LBI. (Zie
  ‘  Presentatie Leefbaar Basisinkomen. Zie onderaan de pagina )

  – Experiment met leefbaar basisinkomen van 2 jaar voor 1000 gezinnen.
  – Lage inkomens krijgen per maand €150 netto extra.
  – 50% korting op gemeentelijk openbaar vervoer voor iedereen. (10).
  – Gemeentelijke verzekering voor ZZP’ers.
  – Uitkeringsgerechtigden worden niet meer gedwongen tewerkgesteld.

  – Compensatie effecten studielening voor studenten. Studenten hoeven zich niet meer opgejaagd te voelen om na hun
  ‘  studie direct werk te vinden. (Zie ook RAB).
  – MKB-gerichte punten onderzoeken, want ondernemers zijn belangrijk.
  – Lokale munten zoals Florijn en Makkie. Voor een Makkie zwemmen in het Flevoparkbad? (9)
  – Ondernemen vanuit een uitkering. (Zie ook RAB).
 • Huisvesting
  – Kunstenaars wordt gratis expositieruimte geboden.

  – Musea blijven gratis toegankelijk voor 1 dag in de week.
  – Meer sociale huurwoningen.
  ‘  Woningen moeten voor alle Amsterdammers mogelijk en betaalbaar blijven.
  ‘  Met name bij studenten is er ‘ ‘  veel vraag naar betaalbare huisvesting.
  – Prijs Kwaliteit Maximum voor alle koophuizen. Net zo als voor de huurhuizen met een puntensysteem.
  – Oude huizen moeten van deugdelijke aarding rond stopcontacten worden voorzien
   in verband met de veiligheid
  – Huisuitzettingen – Verhuurders kunnen veel meer huurgeld vragen als ze de langzittende huurder kwijt
  ‘  zijn. De kosten daarvan van bijna 100.000 euro
  ‘  worden op de samenleving afgewenteld. Daarom regent het huisuitzettingen. Als de woningcorporaties zelf ‘  de maatschappelijke kosten moeten betalen dan is er veel minder animo om dat te doen.

 • Zorg
  – Cannabis decriminaliseren en legaliseren.
  – Adequate zorg voor iedereen.
  ‘  Publieke verantwoording van de besteding en beleid. (4)
  – Discriminatie tegengaan. (5)
  – Psychisch geweld net zo hard tegen gaan als lichamelijk geweld.
  – Jongeren die uit de band springen worden met begrip en strengheid benaderd.
  – Opening Basisinkomen Cafe als advies en steunpunt voor de bewoners.
 • Milieu
  – Geluidsnivo in de stad omlaag. Koppelen aan milieuzone’s en bevorderen (gedeeld) elektrisch rijden. (2).
  – Vergroenen van de stad door groene daken en zonnepanelen. Stadslandbouw mogelijk maken. (7)
  – Kanaliseren van toeristen in de stad. Balans tussen toerisme en leefbaarheid.
  – Onnodig lawaai van vliegtuigen (1), machines, auto’s en motorfietsen (2) en dergelijke tegengaan. Vliegbewegingen
  ‘  boven de stad minimaliseren. Invoeren van geluidsnormen in milieuzones.
  – Dezelfde aandacht voor de luchtverontreining van fijnstof, asbest en de toenemende WIFI zoals het nieuwe 5G en
  ‘  andere radiostraling. (6)
  – (Plastic) afval recyclen in plaats van de verbrandingsovers in.
  – Stadsimkers ter bescherming van bijen.
 • Bestuur
  – Regisseur burgerparticipatie in het bestuur van de Gemeente.
  – Financiering van het programma door transparant maken van de gemeentelijke financiën  besparingen op de uitvoering.
  ‘  Aanpak boekhoudkundig gerommel met
   jaarcijfers. (Leo Verhoef)
  – Internetverbingen zijn publieke voorzieningen en moeten normaal worden betaald ipv commercieel hoogbetaald.
  – Opheffen van de Stadsdeelraden (gaat al gebeuren) met behoud van de loketten Burgerzaken in ieder stadsdeel.

(0) De punten komen voort uit de amsterdamse kandidaten, die op de lijst staan, de eigen enquete van de Basisinkomen Partij afdeling Amsterdam en de uitkomst van de afgelopen Burgertop in AmsterdamVoor het nemen van besluiten moet er gesproken worden met mensen uit het (werk)veld.

(1) Boven de stad vliegt met grote regelmaat een aantal vliegtuigen met zuigermotoren, die een harde bromtoon produceren. Mogelijk zijn dit zeer oude vliegtuigen, die niet aan de huidige norm voldoen. Met een toenemend aantal mensen in de stad is beperking van het geluid noodzakelijk, te meer omdat men dicht op elkaar leeft.

(2) Toen ik langs het oplaadpunt voor elektrische voertuigen liep van uit het Amstelstation ter hoogte van de banketbakkersschool op de Wibautstraat, kwam er net iemand aanrijden met een elektrische motorfiets. Ik heb gesproken met de bestuurder, die er helemaal van weg is. “Ik rijd voor weinig heen en weer tussen Schagen (in de kop van Noord-Holland) en ik heb veel minder storing en onderhoudskosten aan deze motorfiets dan de motorfiets die ik hiervoor had”. Bovendien is het ‘s nachts opladen gunstig voor de elektriciteitscentrales, die streven naar een constante belasting van het elektriciteitsnet over 24 uur per dag. Geluidsbeleid gemeente Amsterdam.

(3) Armoede is een gebrek aan geld. De kosten van de Dienst Armoedebestrijding kunnen beter direct worden uitgekeerd aan de minima in plaats van huisbezoeken bij de minima te houden onder het mom van ‘armoedebestrijding’. Dit geldt ook voor de Stadspas. De gemeente Amsterdam ontvangt per jaar 10 miljoen voor het armoede-beleid, Door meer samen te werken met de participatieraden; welke door de plaatselijke bevolking worden gevormd waarin men Het Concenses-oplosmodel hanteert. De kunstmatig opgelegde armoede voor de bevolking, ook wel Austerty, Verelendung of Leer van Calvijn genoemd, moet worden gestopt. Dit schaadt de burgers en de economie. Zelfs Klaas Knot (Directeur van De Nederlandsche Bank DNB) en IMF zijn tot die conclusie gekomen. Nu nog de verouderde politiek.

(4) Niemand vant buiten de boot!! Een maandelijkse verantwoording gemeentelijke  uitgaven hierover. (de gemeente is nu verantwoordelijk voor de besteding van de Zorg gelden maar ze maken er vaak een rommeltje van. Wij gaan erop toezien dat in Amsterdam niemand buiten de boot valt en dus de zorg krijgt waar hij/zij recht op heeft.

(5) Tegengaan van vooroordelen en daaruit voortvloeiende negatieve benadering van iemand ten aanzien van geloof, seksuele geaardheid en ras.

(6) Onderzoek naar 4g zendmasten straling VOOR men weer door rent naar 5G..wi zijn geen proefkonijnen! er is geen rust meer in onze leef omgeving! straling is de asbest van de 21ste eeuw en nog geen partij wil zich daar echt hard voor maken, laat staan mensen bewust van maken! nee bedrijven kunnen gewoon na een dealtje met de eigenaar van een pand een mast plaatsen, zonder inspraak bewoners van te voren, en zelfs erna niet..heel moeizaam! in andere landen is de regelgevend en informatie verspreiding strenger en wijdverbreide! hier wint het bedrijfsleven het weer over onze gezondheid! er zijn landen waar mensen een boete krijgen als ze bijv. een kind tot een bepaalde leeftijd een stralingsontvangende/gevende apparaat in de handen duwen!!! maar voor volwassenen is het in nederland ook keihard nodig! straling werkt cumulatief..dwz. vroeger of later word je ziek! en dat is moeilijk/niet meer te op te schonen erna! er zijn genoeg onderzoeken die dat bewijzen maar er is geen partij in nederland die het taboe van de aluminiumhoedjes onderbreekt met de ernstigheid die dit onderwerp behoeft! Onderzoek in Zweden toont aan hoeveel stralings gevaar van bv, de magnetron, de zendpalen en  de stopkontakten in je huis aan negatieve straling word blootgesteld! Omdat het niet met het blote oog te zien, is betekend niet dat het er niet is net als de radioaktiviteit die reeds in de lucht zit.

(7) Door groene daken zullen in de zomer de huizen minder in temperatuur stijgen en des winters warmer zijn. Dit geeft een natuurlijke besparing op verwarmings -en koelingskosten. Daarnaast heeft men in het geval van eetbare planten extra fruit en groente zonder dat daar transportkosten voor hoeven worden gemaakt.

(8) Het banenprobleem kunnen we ondervangen dmv. alle banen met twee personen te delen, op deze manier krijg je ook minder burnouts en psychische problemen en hoeft niemand bang te zijn, zijn  werk te verliezen. Werkgevers hoeven geen loonsubsidie meer, want iedereen mag zelf bepalen waar en hoeveel uur per week hij loondienst wil gaan doen, en het extra geld dat je verdiend word niet ingehouden op je Basisinkomen.

(9) Sociale samenhang bevorderen door meer economie met lokale rentevrije munt.

(10) Gratis Openbaar Vervoer (buiten de spits) voor stadspashouders en mantelzorgers.

Mogelijke extra punten:

 • Individueel Openbaar Vervoer in de vorm van elektrische (deelauto’s).
 • Herziening plannen voor OV. Tramlijn 14 moet blijven.
 • Help mee! Maak jouw gemeente #schuldvrij
 • De meerwaarde van arbeid moet terugkomen bij de mensen.

Kandidaten gevraagd voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor Amsterdam:
Heb je zin om mee te doen als kandidaat voor de Basisinkomen Partij voor de Gemeenteraadsverkiezingen voor Amsterdam in 2018? We staan open voor de eigen punten van de kandidaten.. Uiteraard is affiniteit met basisinkomen gewenst. Mogelijk weet je nog meer mensen? Als je mee wil doen, stuur een mail naar Ron Smit. (zie boven)

Vergaderen
In oktober is de eerste vergadering van de Basisinkomen Partij afdeling Amsterdam gepland. Deze vinden plaats bij de Bijstandsbond op de Da Costakade 162. Aanvullend vergaderen kan via het bekende programma Skype op de computer.

Aandachtspunten:
De nieuwe flyer (zie onder) word gemaakt, waarop de nieuwe speerpunten van de Basisinkomen Partij afdeling Amsterdam staan. Ook de Stemwijzer moet ingevuld worden. Ook de OSV software moet worden gedownload. Dit is pas eind december beschikbaar,

Flyer Basisinkomen Partij afdeling Amsterdam
Informatie ondersteuningsverklaringen Amsterdam 2018
Formulier H4 ondersteuningsverklaring

Infomatie van de Gemeente m.b.t Ondersteuningsverklaringen

Digitale Poster ten behoeve van GR18 verkiezingsborden
Presentatie Leefbaar Basisinkomen
Antwoorden Kieskompasvragen

BIpartij Amsterdam doet geen water bij de wijn ten aanzien van het programma. Je weet waarvoor je kiest!