De afdeling Amsterdam van de Basis Inkomen Partij

Bestuur
Gerrit Aalders, voorzitter
Richard Rijkhart, secretaris

Contactpersoon Ron Smit (Mail)