Het is niet voor het eerst dat er geluiden naar voren komen waaruit blijkt dat de pensioenfondsen onder druk staan. Deze pensioenfondsen moeten mensen verzekeren van een aanvullend pensioen bovenop hun basispensioen (AOW). En ondanks het in pensioenfondsenland niet goed gaat blijven er stevige bonussen uitgedeeld worden.

Bonussen

Uit bronnen blijkt dat dat in 2012 circa 1 miljard aan bonussen verdeeld is en in 2013 ongeveer 1.6 miljard. Verschillende pensioenfondsen hebben wel lering getrokken door de bonussen toch te maximeren, echter is het vaste loon daarbij wel hoger geworden. Wat u en ik over zullen houden aan pensioen naast onze AOW zal spannend blijven. Maar dat pensioenfondsen niet per definitie het grotere belang dienen mag zonder twijfel duidelijk zijn.

Naast de onzekerheid die wij als aanvullend pensioen ooit kunnen gaan krijgen, blijft er een belangrijke discussie onderbelicht: het basispensioen ofwel de AOW.

Ophoging pensioenleeftijd

Met de leeftijd waarop wij een AOW kunnen ontvangen blijft maar gerommeld worden. Waarom dit gedaan wordt is vrij simpel: het is een rekenkundige truc die plausibel gemaakt wordt met statistieken en halve waarheden. In een artikel “Zes vragen over de verhoging van de AOW-leeftijd” staat dat dit te maken heeft met de vergrijzing: de prognose is dat in 2040 25% van de bevolking ouder is dan 65 jaar. Hierdoor zouden de overheidsfinanciën er onder komen te lijden, maar ook de arbeidsmarkt. “Er zal een enorm tekort aan arbeidskrachten ontstaan als er nu niet wordt ingegrepen”.

De realiteit liegt niet

Op dit moment is 6.9% (612.000) van de beroepsbevolking werkloos tussen de 15-75 jaar.  Er zijn 143.000 vacatures.  De langdurige werkloosheid blijft gelijk bij de 15-25 jarigen, wordt minder bij de 25-45 jarigen, maar blijft stijgen voor de 45-75 jarigen. Er is dus geen tekort aan arbeidskrachten. En dat is er al zeker de laatste 12 jaren niet! Daarnaast moet deze informatie stof tot nadenken geven over de afschaffing van de VUT en het verhogen van de pensioenleeftijd.

Einde aan pensioenstress?

Een leefbaar basisinkomen zoals voorgesteld door de Basisinkomen Partij zal een hoop stof doen opwaaien. Het is een slimme herstructurering die naast zekerheid van bestaan, vrijheid van keuze ook oog heeft voor de werkelijke toekomst van elk individu. Het geeft de mogelijkheid om opnieuw te kijken naar de noodzaak van de huidige vorm van pensioenfondsen.

In het systeem dat wij voor ogen hebben waarbij er een garantie op een leefbaar basisinkomen is, zal de noodzaak voor pensioenen niet langer bestaan. Deze basisinkomengarantie zal gefaciliteerd worden door de genationaliseerde nutsbedrijven en hulpbronnen die in het aandeelhouderschap van de burgerij zijn gebracht.Dit aandeelhouderschap vertaalt zich in het voordeel dat wanneer u werkloos bent, met pensioen bent of wanneer u door omstandigheden niet meer kunt werken, er nooit een periode in uw leven is waar u zonder het noodzakelijke kapitaal zit om een volledig leven te leven.

Reginald Diepenhorst
algemeen bestuurslid