Pluspunten Basisinkomen

1. Het basisinkomen geeft iedereen bestaanszekerheid
a. Het basisinkomen is onvoorwaardelijk en is individueel.
b. Armoede en voedselbanken verdwijnen.
c. Mensen hoeven geen geld meer op te potten voor slechte tijden.
Dit geld komt dan vrij in de economie.

2. Het basisinkomen geeft een nieuwe kijk op werk en inkomen.
a. Levensinvulling naar eigen vrije keuze in plaats van een gedwongen economische keuze.

3. Het basisinkomen versterk de democratie en sociale cohesie
a. Meer gevoel van veiligheid, omdat er minder primaire criminaliteit (stelen voor eten) is .
b. Minder zorgen over baanverlies.
c. Het basisinkomen geeft vernieuwing in politiek, sociaal en economisch opzicht.
d. Mensen hoeven niet meer met elkaar te concureren voor het schaarse werk.

4. Het basisinkomen betekent solidariteit.
a. Het is geen uitkering, maar een burgerrecht.
Geen tegenprestaties of korting.
b. Het leidt tot betere arbeidsvoorwaarden.
Het geeft een onderhandelingspositie bij werkgevers.
c. Solidariteit met degenen met een laag inkomen.
d. Voor gelijke behandeling van ouderen en jongeren.

5. Het basisinkomen neemt ongelijkheid weg in die zin dat mensen met en zonder baan allemaal beschikken over voldoende geld voor de basisbehoefden – mensen zijn meer gelijk dan ongelijk.
a. Door distributie van welvaart neemt ongelijkheid af.

6. Het basisinkomen maakt minder werkuren mogelijk en verdeling over meer mensen van het beschikbare werk door werktijdverkorting.
a. Minder uren doordat mensen gedeeltelijk kunnen terugvallen op het basisinkomen.

7. Het basisinkomen geeft meer ruimte voor de opvoeding van kinderen.
a. Met het basiskomen kan men kiezen tussen carriere of opvoeding.

8. Het basisinkomen geeft minder bureaucratie.
a. Het is te handhaven, omdat het simpeler is.
b. Zwartwerken komt minder voor.