Afdeling Woerden van de Basis Inkomen Partij

Kieskring 8 – Utrecht
Contactpersoon Sylvie Jacobs
Mail sylvie.jacobs@basisinkomenpartij.nl
Telefoon 0348-401929 / 06-44982449