Mail 1 RE: Presentatie Basisinkomen:

Hallo Ron,

De Presentatie Basisinkomen geeft niet helemaal duidelijk weer wat de BIP beoogt: Een variabel basisinkomen voor minima? Of voor mensen die minder dan 3.000 euro aan inkomsten hebben?

Natuurlijk is het prima als er een aanvulling zou komen op de lage inkomens, maar ik ben er vóór om een vast Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor iedereen na te streven.

In de eerste plaats werk het door de BIP gepropageerde “trickle-up” effect net zo min als het destijds door economen veronderstelde “trickle-down”effect.

In de tweede plaats werkt het praktisch veel doelmatiger om een vast bedrag aan basisinkomen uit te betalen dan een bedrag dat afhankelijk is van inkomsten die vaak sterk fluctueren. Een enorm groot voordeel van het basisinkomen zou daardoor onnodig verdwijnen.

Tenslotte nog dit:

Bij slide 25 wordt opgemerkt dat een basisinkomen de kloof tussen arm en rijk NIET kleiner maakt. Bij een onvoorwaardelijk basisinkomen is dat WEL het geval.  Vergelijken we bijvoorbeeld de volgende netto inkomsten in euro’s:

                500         1.000     1.500     2.000     2.500    dan is de verhouding: 1 : 2 : 3 : 4 : 5

Ontvangen diegenen ieder een OBi van 1.500 euro, dan worden de inkomsten:

            2.000         2.500     3.000     3.500     4.000     en wordt de verhouding: 4 : 5 : 6 : 7 : 8

Het inkomen van de rijkste was eerst 5 x dat van de armste; het wordt dan 2 x dat van de armste.

 Ik vind het jammer dat de BIP afwijkt van de gangbare ideeën over het basisinkomen. Dat maakt het voor buitenstaanders alleen maar verwarrender. Maar een ieder is natuurlijk vrij om zijn eigen ideeën te promoten.

Groeten,

Joop B.

Mail 2 RE: Presentatie Basisinkomen:

Hallo Ron,

De Presentatie Basisinkomen geeft niet helemaal duidelijk weer wat de BIP beoogt: Een variabel basisinkomen voor minima? Of voor mensen die minder dan 3.000 euro aan inkomsten hebben?

Natuurlijk is het prima als er een aanvulling zou komen op de lage inkomens, maar ik ben er vóór om een vast Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor iedereen na te streven.

Mail 3 RE: Presentatie Basisinkomen:

Hoi Joop

De presentatie geeft exact weer wat de Basisinkomen Partij beoogt. Hier volgt onze nadering specificering:

Zie website:
https://basisinkomenpartij.nl/?page_id=3485

Onze prioriteit ligt bij de mensen met een minimuminkomen helpen. Dat kan altijd later worden uitgebreid naar de inkomens die daar boven liggen. Wij zijn niet tegen een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Wij zien dit nochthans niet als financieel haalbaar

In de eerste plaats werk het door de BIP gepropageerde “trickle-up” effect net zo min als het destijds door economen veronderstelde “trickle-down”effect.

Het trickle up effect is nog nooit in de praktijk uitgevoerd.

De trickle-down-theorie oftewel de doorsijpeltheorie weergeeft het idee dat economische welvaart vanuit de top-lagen zal doorsijpelen naar de onderste regionen. Dit is gebaseerd op de assumptie dat mensen met hoge inkomens dit geld zullen ‘terugbrengen’ in omloop door bijv. dingen te kopen, te investeren, te innoveren. In praktijk zien we dat dit helemaal niet het geval is – mensen met een inkomen van 15 miljoen per jaar, besteden niet 15 miljoen per jaar. Doordat dit geld niet teruggebracht wordt in omloop zal dit altijd in de bovenste laag blijven, wat uiteindelijk de consumptie-economie kapot maakt. Het is immers zo dat onze economie is gebaseerd op het consumeren van goederen.

Het is vrij simpel, je geeft geld uit aan dat wat je nodig hebt. 

Het trickle-up-principe is nooit in praktijk doorgevoerd, waardoor wij uw standpunt dat het niet werkt -op zijn zachtst gezegd-  een beetje vreemd vinden. Het zou voor zich moeten spreken dat wanneer alle mensen geld zouden hebben om voldoende te kunnen consumeren en kunnen investeren in zichzelf dat dit meer geld in omloop brengt en onze consumptie-economie en terugvloeit in de verschillende lagen. Wat wij wel onderschrijven is dat hiermee niet automatisch de graaicultuur veranderd welke hedendaags gemanifesteerd is in de top van de hiërarchische structuren van het bedrijfsleven. Er zal meer winst gemaakt worden, doordat simpelweg meer mensen kunnen consumeren. Deze vorm van machtsmisbruik (welke bij wet niet verboden is) is niet direct te voorkomen, tenzij er een consensus komt over wat een persoon maximaal kan verdienen in elke tak van sport. 

De Basisinkomen Partij tracht ook door het invoeren van een leefbaar basisinkomen deze vorm van machtsmisbruik verder aan het licht te brengen. Massa-ontslagen en faillissementen zijn in het algemeen geaccepteerd onder het mom van bezuinigingen – de noodzaak om in te krimpen omdat het bedrijf het anders niet overleefd. Wij begrijpen dat de bezuinigingen voornamelijk plaats vinden voor winstmaximalisatie, waarbij het gros van de mensen de dupe worden door het belang van de enkeling. Tot de tijd dat we en masse het consensus als maatschappij bereiken dat dit onacceptabel is, focust de Basisinkomen Partij zich op de gedupeerde van een disfunctioneel en achterhaald economisch systeem. Dat deze misbruik bestaat mag niet de basis vormen of er wel of niet een leefbaar basisinkomen. Iedereen heeft recht op een gedegen leven zonder overlevingsangst. Dat is ons focuspunt. 

In de tweede plaats werkt het praktisch veel doelmatiger om een vast bedrag aan basisinkomen uit te betalen dan een bedrag dat afhankelijk is van inkomsten die vaak sterk fluctueren. Een enorm groot voordeel van het basisinkomen zou daardoor onnodig verdwijnen.

Wanneer we spreken over doelmatiger, zal dit ook moeten inhouden dat we hetzelfde doel nastreven. Wij streven niet een onconditioneel basisinkomen voor iedereen na, maar een leefbaar basisinkomen voor iedereen. Wij stellen dat men pas een leefbaar basisinkomen heeft vanaf 1500 euro netto. Het onconditionele basisinkomen stelt dat ongeacht de leefomstandigheden van mensen, iedereen evenveel recht heeft op een x bedrag aan basisinkomen. Wij onderschrijven dat een onconditioneel basisinkomen, ongeacht de hoogte ervan, het leven dragelijker kan maken voor veel mensen. Echter streven wij geen dragelijk leven na, maar een gedegen leven voor iedereen. Door het basisinkomen afhankelijk te maken van een inkomsten bron, gaan er per saldo meer mensen op vooruit, blijft er meer geld circuleren in de economie (zie ook uitleg ‘trickle-down’) en voorkomt dit verdere ongelijkheid in de maatschappij. Als iedereen het krijgt, is er minder geld te verdelen en zouden we zelfs miljonairs spekken met nog wat extra geld dat dus tenkoste gaat van mensen die het harder nodig hebben dan zij. Kortom, het blijft dweilen met de kraan open.

 Wel willen we hier de notie maken dat wanneer er voldoende geld zou zijn om eerst iedereen te kunnen voorzien van een leefbaar inkomen en er toch geld overblijft, wij geen reden zien om dat niet te verdelen over de hogere inkomens. Echter, zoals het bekende spreekwoord luidt: ‘First things first!’   

Tenslotte nog dit:

Bij slide 25 wordt opgemerkt dat een basisinkomen de kloof tussen arm en rijk NIET kleiner maakt. Bij een onvoorwaardelijk basisinkomen is dat WEL het geval.  Vergelijken we bijvoorbeeld de volgende netto inkomsten in euro’s:

                500         1.000     1.500     2.000     2.500    dan is de verhouding: 1 : 2 : 3 : 4 : 5

Ontvangen diegenen ieder een OBi van 1.500 euro, dan worden de inkomsten:

            2.000         2.500     3.000     3.500     4.000     en wordt de verhouding: 4 : 5 : 6 : 7 : 8

Het inkomen van de rijkste was eerst 5 x dat van de armste; het wordt dan 2 x dat van de armste.

Een onvoorwaardelijk basisinkomen maakt de kloof tussen arm en rijk niet kleiner. De kloof blijft gelijk. De kloof tussen blijft namelijk minimaal €1500.- De verhoudingen die gebruikt worden zijn relatief aan de door jouw gebruikte eenheid van €500.- Als we het OBI vanuit jouw optiek naast het LBI zetten zie je de volgende grafiek:

In deze grafiek dat de kloof tussen de ‘armste’ en de ‘rijkste’ tot het omslagpunt van €10500.- netto per maand bij een OBI groter is dan voorgesteld door de Basisinkomen partij. Een LBI zoals voorgesteld in slide 26 zorgt ervoor dat de kloof tussen de ‘armste’ en de ‘rijkste’ tot €10500.- kleiner is. Maak hierbij dus de notie dat iemand met €10500.- netto per maand, €126.000 per jaar netto verdiend (ofwel iemand met een jaarsalaris van €245.000 bruto).

Maar laten we het even over een andere boeg gooien: gaat het om de kloof tussen de ‘armste’ en de ‘rijkste’? De basisinkomen partij beoogt om de kloof tussen ‘overleving’ en ‘leven’ te dichten, waarbij ‘leven’ de baseline is. De basisinkomen partij stelt: Een kloof tussen ‘te weinig’ en ‘heel veel’ is onacceptabel, Een kloof tussen ‘voldoende’ en ‘heel veel’ is oké, want de kloof is niet het belangrijkste. Het gaat erom dat IEDEREEN een leefbaar inkomen heeft.

In slide 21 hebben we berekend dat er 92 miljard beschikbaar is voor het basisinkomen. We hebben 12.272.873 mensen in Nederland van 18+. 

Willen we iedereen een onconditioneel basisinkomen geven geeft dit €624.68 per hoofd per maand. Dit lijkt een reusachtig extra inkomen, maar vergeet niet.. Alle modellen van een onvoorwaardelijk basisinkomen zijn gebaseerd op het vervallen van ALLE uitkeringen. Dit is ook de reden dat veel politieke partijen op dit moment een onconditioneel basisinkomen wel willen proberen. Zou jij rond kunnen komen nu van €624.68 p/m?

Het voorstel van de basisinkomen partij is daarom anders en veel ingrijpender. Wij hebben een ruwe schets gemaakt om een idee te geven hoe dit eruit gaat zien:

Basinkomen Bruto jaarinkomen Bevolking % bevolking +18
1500 0 tot 6000 euro 4.844.873 39,48
1250 6000 tot 13000 euro 904.500 7,37
1000 13000 tot 20000 euro 756.500 6,16
750 20000 tot 31000 euro 1.233.000 10,05
500 31000 tot 42000 euro 1.202.000 9,79
250 42000 tot 54000 euro 1.073.400 8,75
0 54000 en meer 2.258.600 18,4
Totaal 12.272.873 100

Dit betekent dat 81,6% alle mensen boven de 18 jaar er zo op vooruit gaan dat ze kunnen leven en zij die werken beloond worden om toch te werken. Lees goed: 4 op de 5 mensen gaat per definitie op vooruit! Terwijl die 5e persoon nog steeds kan leven als een koning!

Ik vind het jammer dat de BIP afwijkt van de gangbare ideeën over het basisinkomen. Dat maakt het voor buitenstaanders alleen maar verwarrender. Maar een ieder is natuurlijk vrij om zijn eigen ideeën te promoten.

 De Basisinkomen Partij wijkt af van de gangbare ideeën over het basisinkomen doordat we gerealiseerd hebben dat de gangbare ideeën omtrent het basisinkomen niet praktisch invoerbaar zijn en zeker niet het beoogde resultaat behalen zoals die geschetst worden door de verschillende voorstanders hiervan. Wij streven naar een oplossing welke de test der tijd wel kan doorstaan en geen pleisteroplossing is.

Mail 4 RE: Presentatie Basisinkomen:

Bedankt Ron voor de uitgebreide reactie op mijn mailtje. Ik vind het jammer dat de Basisinkomen Partij geen vertrouwen heeft in de haalbaarheid van het onvoorwaardelijk basisinkomen. Bij het LBI ontvangen  mensen, die door fraude, diefstal, roof, voorkennis, belastingontduiking, of door ander gesjoemel, hun “zichtbare” inkomen laag weten te houden, een hoger bedrag dan mensen met dezelfde inkomsten die het legaal hebben verkregen en van wie het geregistreerd staat bij de Belastingdienst. Eens temeer wordt dan duidelijk dat in ons land de misdaad loont. Dat zouden we niet moeten willen. Vind ik tenminste. Maar ik schreef je al eerder: een ieder is natuurlijk vrij om zijn eigen ideeën te promoten.

Met vriendelijke groeten, Joop B.

Mail 5 RE: Presentatie Basisinkomen:

Hoi Joop,

We laten zien dat de Basisinkomen Partij haar standpunten niet zijn gebaseerd op onzekere factoren als vertrouwen of moraal, maar op de feitelijkheid van cijfers, gedegen onderzoek en praktische invoering.

Feitelijk in jouw reactie zeg je dat alle mensen die een LBI zouden ontvangen fraudeurs, dieven, belastingontduikers of sjoemelaars zijn. Dit is nogal een statement gezien we je uitgelegd hebben dat meer dan 80% van de mensen in Nederland een LBI gaan krijgen. Onze vraag aan jou is dan: Zijn er geen fraudeurs, dieven, belastingontduikers of sjoemelaars in Nederland in die 20% van de bevolking van 18 jaar en ouder? En hebben die mensen dan wel recht op extra geld ten koste van de rest die het echt nodig hebben?

Leden uit het bestuur hebben meer dan 8 uur gespendeerd aan het opstellen van een zorgvuldig antwoord op vragen die je hebt gesteld, dit afdoen met een reactie die binnen 5 minuten geschreven is, laat zien dat je niet de moeite heb genomen om de stof tot je te nemen die we met je gedeeld hebben.

Het gaat de Basisinkomen Partij niet om “ONS” idee te promoten, maar dat er zo spoedig mogelijk een basisinkomen tot stand komt dat werkelijk praktisch invoerbaar is en niet gebaseerd is op gebakken lucht of misleiding. Wij zullen daar niet in meegaan.

Voor de duidelijkheid: voor een ‘onvoorwaardelijk basisinkomen’ kun je je vervoegen bij de diverse andere politieke partijen en/of de FB groep Basisinkomen van de Vereniging Basisinkomen www.basisinkomen.nl en voor een ‘leefbaar gegarandeerd basisinkomen’ onvoorwaardelijk voor hen die het nodig hebben ben je bij de Basisinkomen Partij aan het juiste adres. Begrijp goed, we zijn niet tegen een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen, we zien het alleen niet als reëel (de geldhoeveelheid in de samenleving is de afgelopen 30 jaar drastisch gedaald). Laten we stoppen met dimdammen over OBI, maakt het voor allen een stuk simpeler dan steeds over twistappels te blijven vallen. Het is een verspilling van tijd om steeds over en weer te mailen over wel of niet een OBI. Jouw en onze standpunten zijn duidelijk.

Mocht je nog vragen hebben of suggesties hebben over het leefbaar inkomen ben je vrij om te mailen. Voor vragen over een onvoorwaardelijk basisinkomen kun je terecht in de diverse andere groepen.

Reginald Diepenhorst
Algemeen bestuurslid


Nieuwe Mail: