Wij hebben voor deelname aan de landelijke verkiezingen van 2017 € 22.500 nodig.

Voor de landelijke inschrijving is €11.250 nodig plus €11.250 voor de kosten van de landelijke campagne. Tegen de huidige koers (€204) is dat ca. 110 bitcoins.

Iedere steun is welkom. Dit kan nu ook met bitcoins of gedeelten daarvan op bijgaand bitcoinadres. Dit adres is voorzien van een zogenaamde adress QR code dat zonder fouten met een smartfoon of tablet kan worden ingelezen.

Bitcoin:15zA67HmcYwTv4pRaVD5oa1evWf42Sqsmd

Voor een leefbaar basisinkomen.

“Inkomen is gekoppeld aan werk. Werk is er steeds minder en zonder inkomen ook geen economie. Oplossing: invoering van het leefbaar basisinkomen”.