Ieder bestuurslid krijgt één of meerdere taken toebedeeld, draagt daarvoor volledige verantwoordelijkheid en krijgt van het bestuur, binnen de gestelde grenzen, het vertrouwen om deze taken uit te voeren.

1. Contacten met andere organisaties: Ron Smit, Sylvie Jacobs, Reginald Diepenhorst en Judith Pelgrom (ondersteunen van bestuur)

Doelstelling: met organisaties contact leggen om met ons samen te willen werken of bij ons aansluiten om de Basisinkomen Partij een bredere basis te geven.

2. Ledenwerving: Sylvie Jacobs + alle leden (Kieskringcommissie)

Doelstelling: manieren vinden om leden te werven en deze manieren in de praktijk brengen

3.  a. Landelijke PR / landelijk perswoordvoerder: Ron Smit

Doelstelling: verzorgen van de PR en het woordvoerderschap van de partij landelijk

     b. Landelijke website: Ron Smit

Doelstelling: beheer en onderhoud van de website

     c. Facebook / Twitter, landelijk en lokaal: Sylvie Jacobs

Doelstelling: beheer en onderhoud Facebook en Twitter; naar buiten brengen van het imago van de partij op een eenvormige herkenbare manier en dit imago zorgvuldig instandhouden

4. Strategie, organisatie en inlichtingen: Sylvie Jacobs

Doelstelling: intake van nieuwe leden en het ontwikkelen van een strategie op welke manier het basisinkomen ingevoerd gaat worden, opbouw van de partij via lokale afdelingen en regio’s.

5. Opleiding leden, cursussen en mediatraining: Martijn de Graaf en Sylvie Jacobs

Doelstelling: de leden trainen in communicatieve vaardigheden en politieke kennis

6. Trainer gesprekstechniek, psycholoog, vertrouwenspersoon: Martijn de Graaf, Sylvie Jacobs en Judith Pelgrom (ondersteunen van bestuur)

Doelstelling: het trainen van leden in gesprekstechniek en communicatieve vaardigheden, psycholoog/vertrouwenspersoon en aanspreekpunt van de partijleden op psychologisch gebied.

7. Partijfilosofie: Sylvie Jacobs en Ron Smit

Doelstelling: inbedden van het idee van het basisinkomen in een bredere filosofie.

8. Schrijven van artikelen: Judith Pelgrom (ondersteunen van bestuur)

9. Judith Pelgrom (ondersteunen van bestuur)

Noot: Judith is tijdelijk minder bezig met bestuursondersteuning.

 Op later moment in te vullen taken:
– financieel deskundige / kennis van macro-economie
– jurist bestuursrecht, WWB, mensenrechten
– ombudsman/vrouw
– partijleider / coördinator