Logo De Basis

Verkiezingsprogramma 2021

  1. Het basisinkomen voor iedereen

Door de veranderde samenleving zijn tradities soms aan een verandering toe. Ook de traditie ‘Werken voor je centen’  waar iedereen mee is opgevoed. Wij vinden het rechtvaardig om alle mensen een basisinkomen te geven omdat iedereen daar recht op heeft. Met het basisinkomen bannen we o.a. (kinder)armoede uit in onze maatschappij. Het is geen gratis geld maar een manier om dat te kunnen doen wat bij je past en waar je gelukkig van wordt. Het werken voor geld blijft zeker bestaan maar wij vinden het heel belangrijk om een financiële basis aan te bieden zodat je van niets of niemand afhankelijk bent.

  1. Leven en werken

Tot heden was het  leven erg simpel. Je moet werken en als je niet werkt krijg je geen geld.
Nu is er een nieuwe uitdaging aan de horizon. De Robot en daarna de Android. Daarom het basisinkomen voor iedereen.

  1. Hervorming van het geldsysteem (monetair systeem)

Het huidige economische systeem zorgt voor armoede en dit is een reden om het systeem te veranderen in Nederland. Dit willen wij doen door middel van de invoering van het basisinkomen. Met de invoering van het basisinkomen is de voedselbank overbodig.

Als je deze feiten bij elkaar optelt maakt dat het huidige economische systeem tot een gedrocht wat jaar op jaar meer en meer schade toebrengt aan de samenleving.

Wij willen in ieder geval een parallelle munt omdat:

–  De Euro geen ruilmiddel meer is maar waar druk mee gespeculeerd wordt.

–  Aanwezigheid van landen met een totaal verschillende economie en wetten. Het gevaar hiervan wordt onderdrukt door een parallel munt voor binnenlands gebruik. Deze valt dan niet onder het verdrag van Maastricht.

  1. De macht aan het volk en directe democratie

Invoering van het referendum zeker als de klassieke en sociale grondrechten betrokken zijn. Politici dienen enkel te functioneren als administrateurs die de wil van de mensen uitvoeren.
Voor directe zeggenschap van de burger – meebeslissen – bij het algemeen bestuur van de gemeente.

  1. Loon bovenop het  basisinkomen

Om mensen te verleiden om te werken moet het loon minimaal 100 euro per week zijn bij een fulltime baan. Het inkomen boven het basisinkomen moet je apart verzekeren bij het Rijk, want alle uitkeringen vervallen en dus ook alle controle regelgeving hierop.

  1. Verbod op huisuitzettingen

In Nederland vinden meer dan 20 huisuitzettingen per dag plaats. Niemand mag zijn huis/onderdak verliezen, gebeurt dit wel dan schiet de samenleving ernstig tekort en dat mogen we niet accepteren. Een woning is een eerste levensbehoefte, een mensenrecht.

  1. Wonen en volkshuisvesting

“Van woningcorporaties tot huizenmelkers tot dure particuliere huurwoningen en dure koopwoningen naar volkshuisvesting volkshuisvesting (het verschaffen van voldoende en doelmatige woningen aan het volk (door de overheid)).

Het recht op huisvesting is een sociaal grondrecht. Wij willen dat dit grondrecht wordt nageleefd. Hiervoor zullen de woningcorporaties meer gaan investeren in nieuwe betaalbare woningen voor alle woonvormen die in Nederland wenselijk zijn. Wij gaan ervan uit dat als je een huis bezit je dat ook bewoond.

De Nederlandse bevolking heeft recht op een veilige woonomgeving die de men kan betalen zonder daar jarenlang op te moeten wachten. Al met al is er veel te verbeteren en te veranderen om de Nederlandse bevolking aan een veilige leefomgeving te helpen.

  1. Voorkomen van criminaliteit

Criminaliteit kan voorkomen worden door gelijke kansen, voldoende inkomen, scholing, ondersteuning, etc te bieden. Dus oplossen bij de bron, het basisinkomen voor iedereen, heeft uiteraard de voorkeur, anders blijft het dweilen met de kraan open.

  1. Stop de staatsschuld, stop de bezuinigingen

We geven niet meer uit dan dat er binnen komt, daardoor stijgt de staatsschuld niet. We gaan de bezuinigingen op de zorg, onderwijs en veiligheid stoppen.

  1. Milieu en ecologie

De ecologische voetafdruk van de mens moet vele malen kleiner zodat ook onze nakomelingen op een mooie, gezonde aarde kunnen leven. Hiervoor moeten wij de goede richting aangeven en de omstandigheden zo veranderen dat de mensen die voetafdruk ook graag willen verkleinen.