Amsterdam, juli 2020

Wij, Basisinkomen Partij en Burger Belangen Nederland zijn samen gegaan, omdat wij dezelfde gedachten hebben hoe onze maatschappij er uit zou moeten zien, gewoon een basisinkomen voor iedereen. Het welzijn van mensen dient centraal te staan voor een stabiele samenleving en daarom hebben wij besloten samen verder te gaan als De Basis.

Daarom vraagt De Basis uw hulp en dat kunt u doen op een aantal manieren:

– Beschikbaar stellen voor de kieslijst van de Tweede Kamer.
– Een coördinator om een provinciale / lokale afdeling op te zetten.
– Als adviseur.
– Om ons financieel te steunen.
– Als lid van onze partij (1 euro per maand)

Bijgaand vindt u ons compacte manifest. Mocht u meer willen weten dan kunt u de uitgebreide versie digitaal aanvragen bij ons secretariaat: info@de-basis.nu

Om onze partij een goede start te gunnen is het voor ons belangrijk over, voorlopig voldoende, financiën te kunnen beschikken.

Het succes van de Basisinkomen Partij en Burger Belangen die samen zijn gegaan in De Basis, is hiervan mede afhankelijk. Uw bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom. Mocht u overgaan tot een bijdrage dan kunt dat overmaken op de rekening van de Basisinkomen Partij (later De Basis): NL87 ABNA 0573 4297 23

De Basis, het anker van de burger.

Hartelijke groet,

Jolanda van Hulst
Johan de Leeuw
Dennis Rosenbaum.
Ron Smit