In dit filmpje zie je hoe men in India het Basisinkomen voor iedereen toepast. Let wel, in dit dorp is iedereen arm. Niemand kan zichzelf van een leefbaar inkomen voorzien iedereen. Dus daar krijgt inderdaad IEDEREEN een basisinkomen zonder voorwaarden. Het moge duidelijk zijn dat je een situatie als deze niet 1 op 1 kan toepassen in Nederland, de westerse wereld.

Zelfs experimenten die positieve resultaten aantonen van een basisinkomensysteem trekken tegenstanders niet over de streep. Daarom vinden wij van de Basis Inkomen Partij het tijd om het gewoon te proberen, op kleine schaal in de vorm van experimenten. Parallel daaraan zouden wetenschappers de experimenten moeten monitoren en al dan niet vaststellen of de invoering van een universeel, onvoorwaardelijk basisinkomen in Nederland een werkbaar alternatief zou kunnen zijn voor de huidige zgn. verzorgingsstaat.

Zou een basisinkomen kunnen tornen aan de traditionele koppeling van arbeid en beloning? Hoe zou zo’n experiment vorm kunnen krijgen? En op welke vragen moet het eigenlijk antwoord geven?

MIES Lab en Groninger ondernemers willen zo’n experiment. Het is in principe een eenvoudig experiment, maar zal mogelijk tegen huidige gecompliceerde regelgeving  aan lopen. Ook hier weer zoals in veel initiatieven voor een onvoorwaardelijk basisinkomen zal dit worden gedaan met de zgn. minima of zoals Guy Standing het noemt “The Precariat, the new dangerous class”. “De gewone burger.” Het onvoorwaardelijke zit dan in het feit dat er geen tegenprestatie wordt geëist.

Guy Standing wil de winsten van de bedrijven afromen (belastingen?). Iedereen een basisinkomen en dan terugvorderen van degenen die het niet nodig hadden/hebben. Hij wil mensen met geld geen geld toe. Dus in plaats van te bepalen wie het krijgt, wordt er bepaald wie het moet inleveren. Als je het toch moet inleveren, kun je het net zo goed niet krijgen. De methode van Standing komt hiermee uit op een voorwaardelijk Basisinkomen. Dat is wat de held Standing predikt, IEDEREEN geld, de uitkeringen naar beneden. Voor iedereen en die het nodig hebben iets minder! Netto resultaat is dan dat bijstand omlaag gaat. Dat is zeker te betalen daar hoef je niet voor door te leren. Of het LEEFBAAR is, is een tweede.

Het idee à la Standing is om sommige uitkeringsgerechtigden iets minder geld te geven en in ruil daarvoor veel meer vrijheid. Als je geld afpakt verlies je vrijheid want vrijheid is in geld. Vrijheid wordt gekoppeld aan genoeg geld om jezelf effectief te ondersteunen om een keuze te maken, om jezelf te onderwijzen, om de basisdingen in deze wereld te hebben die je leven comfortabeler en effectiever maken – dat is vrijheid!

Dit is wat de Basis Inkomen Partij voorstaat, een basisinkomen voor iedereen, die niet om een of andere reden in een leefbaar inkomen voor henzelf kunnen voorzien, te voorzien van een basisinkomen zonder voorwaarden. In principe is de Basis Inkomen Partij niet tegen een basisinkomenuitkering voor iedereen zoals een aantal voorstaan. We vragen ons wel af wat voor zin dat heeft om iedereen een bedrag te geven en vervolgens, bij een bepaalde inkomensgrens, dit via belastingen/regels weer terug te vorderen. Dat komt uiteindelijk neer op wat wij van de Basis Inkomen Partij zeggen: geef eerst hen die in hoge nood verkeren het leefbaar basisinkomen.

Tekst: Johan Wesselink en Sylvie Jacobs