Lid worden

Lid worden

Scroll naar beneden om lid te worden

Voor niets gaat de zon op. Om een democratie te realiseren waar we onze stem wel mee kunnen laten gelden; om een economie te realiseren die kracht heeft doordat iedereen voldoende te besteden heeft; is de Basisinkomen Partij in het leven geroepen. Inzet van de mensen is nodig en geld, heel veel geld. Dus wie niet in staat is zich in te zetten, kijk of je financieel betekenis kan hebben voor de toekomst die we willen zien in dit land.

Er zijn twee soorten leden. Het lokale lid, dat actief wil mee doen in de woonplaats en het landelijke lid dat de partij steunt door lid te worden, maar niet lokaal actief wil zijn.

Contributie
De hoogte van de contributie bepaal je zelf. De Basisinkomen Partij kent drie hoogten in contributie.

  • minimaal  € 1 per maand
  • modaal    € 10 per maand
  • extra        € 20 per maand of meer.

Hierbij is je bijdrage in zelfoprechtheid afhankelijk van je inkomen.
Voorlopig wordt de contribute nog niet automatisch geïnd. Deze moet door u zelf worden overgemaakt. Praktisch is een periodieke betaling in te stellen bij uw eigen bank.
Je betaalt bij voorkeur per keer steeds minimaal drie maanden (kwartaal) vooruit.
Voorbeeld automatische overschrijving bij de bank

Aanmelding

Aanmelding kan door onderstaand formulier in te vullen. Of schriftelijk door deze
PDF in te vullen en op te sturen aan het Landelijk bureau.  Telefonische aanmelding is eveneens mogelijk op het telefoonnummer van het Landelijk bureau. Voor gegevens zie menuoptie Contact.

Het contributiejaar vangt aan op de eerste dag van de maand na aanmelding. Het lidmaatschap gaat in op de datum van ontvangst van de (eerste) contributiebetaling. De contributie kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL87ABNA0573429723 ten name van Politieke Partij Basisinkomen. Wij stellen voor dat je daar een automatische betaalopdracht bij de bank voor indient.

Iemand heeft gevraagd waarom we niet bij Triodos bank zitten, want deze bank zou beter zijn met hun morele opvattingen. De Triodosbank verschilt echter niet wezenlijk van de ABN bank. Er word rente gevraagd en de winst gaat naar private aandeelhouders. Triodos houdt zich niet aan de opvatting van hun geestelijke vader dat geld op de bank langzamerhand z’n waarde moet verliezen.

De standpunten van de partij
De statuten van de partij

Share