LID WORDEN VAN DE PPVB

Fijn dat je overweegt om lid te worden van de Politieke Partij voor Basisinkomen (PPvB). Je ondersteunt daarmee de partij financieel en je hebt ook inspraak in de koers van de partij. Als lid kan je deelnemen aan partijcongressen, verkiezingsbijeenkomsten en ledenvergaderingen. Belangrijk is ook dat je invloed hebt op het verkiezingsprogramma van de PPvB. Daarnaast kan je in verkiezingstijd meedoen aan campagne activiteiten.

ZO WERKT HET

Je bepaalt zelf de hoogte van het contributiebedrag! Wij kennen vier hoogten in contributie:

  • € 2 per maand (€ 24 per jaar), minimum
  • € 5 per maand (€ 60 per jaar), meest gekozen
  • € 10 per maand (€ 120 per jaar), vaak gekozen
  • Bedrag naar keuze per maand vanaf € 10

Indien  je kiest voor het minimumbedrag van € 2 per maand, dan ontvang je elk kwartaal een betaalverzoek van 6 Euro om bankkosten voor de partij te minimaliseren en je bijdrage zoveel mogelijk ten goede komt voor ondersteuning van de partij.

Inschrijfformulier

SPELREGELS EN WERKWIJZE

  1. Het lidmaatschap vangt aan op het moment dat je van de partij een bevestiging (acceptatie) per email hebt ontvangen (doorgaans enkele dagen na jouw aanmelding).
  2. Het lidmaatschap is voor een jaar met een automatische verlenging voor een daaropvolgende termijn van een jaar
  3. Een opzegging dien je uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het jaar in (per email). Opzegging gedurende het jaar ontslaat je niet van betalingsverplichtingen voor het lopende jaar.
  4. Voor de betaling van de contributie ontvang je maandelijks (of bij het minimum bedrag per kwartaal) een TIKKIE van de Politieke Partij voor Basisinkomen (bankrekeningnummer: NL87ABNA0573429723).
  5. Indien je achterstand hebt in contributiebetalingen kun je geen stemrecht uitoefenen.
  6. Voor vragen kan je contact opnemen met het partijsecretariaat.

Je kan ook doneren aan de partij.