LID WORDEN VAN DE PPVB

Fijn dat je overweegt om lid te worden van de Politieke Partij voor Basisinkomen (PPvB). Je ondersteunt daarmee de partij financieel en je hebt ook inspraak in de koers van de partij. Als lid kan je deelnemen aan partijcongressen, verkiezingsbijeenkomsten en ledenvergaderingen. Belangrijk is ook dat je invloed hebt op het verkiezingsprogramma van de PPvB. Daarnaast kan je in verkiezingstijd meedoen aan campagne activiteiten.

ZO WERKT HET

Je bepaalt zelf de hoogte van het contributiebedrag. De bijdrage bepaal je op basis van jouw inkomen.  Wij kennen vier hoogten in contributie:

 • € 1.- per maand (minima)
 • € 5.- per maand (modaal)
 • €10.- per maand of meer (extra)
 • Bedrag naar keuze per maand met een minimum van € 2.- (persoonlijk)

Bij inschrijving maak je als eerst een keuze in welk type lidmaatschap je wilt. Daarin zijn twee keuzes:

 • Lokaal lidmaatschap – hij/zij wil actief meedoen in zijn/haar woonplaats/provincie.
 • Landelijk lidmaatschap – hij/zij wil de partij steunen door lid te worden.

Inschrijfformulier

 1. Het contributiejaar vangt aan op de eerste dag van de maand na aanmelding.
 2. Het lidmaatschap gaat in op de datum van ontvangst van de (eerste) contributiebetaling.
 3. De contributie kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer:
  NL87ABNA0573429723 ten name van: Politieke Partij voor Basisinkomen.

Op dit moment kan de contributie niet automatisch worden geïnd, maar mag dit door jouzelf worden overgemaakt. Wij zijn bezig om dit wel z.s.m. mogelijk te maken. In praktijk is gebleken dat het instellen van een periodieke betaling bij jouw bank het meest praktisch is. Zo heb je er geen omkijken meer naar. De voorkeur gaat uit naar een periodieke betaling van minimaal drie maanden (kwartaal) vooruit. Uiteraard mag dit ook een half jaar zijn of een jaarbetaling.