Organisatie van de Politieke Partij voor Basisinkomen (PPvB)

De Politieke Partij voor Basisinkomen (PPvB) is een kleine maar groeiende partij met realistische ideeën om onze maatschappij mooier te maken en bestaanszekerheid voor iedereen in Nederland te garanderen. Ons speerpunt is het invoeren van een stelsel waarin het basisinkomen en individuele keuzevrijheid een grote rol speelt. De PPvB is een partij die kiest voor een rigoreuze aanpak wat betreft het huidige sociale stelsel en heeft genuanceerde en doordachte standpunten over tal van de andere kwesties naast het basisinkomen. Onderstaand lees je meer over de wijze waarop de partij is georganiseerd.

ORGANISATIE PPVB

De PPvB heeft een voor politieke partijen gebruikelijke structuur. De partij is een vereniging met leden en een (landelijk) bestuur. De partij kent een partijsecretariaat en een inhoudelijke denktank die door het bestuur op hoofdlijnen worden aangestuurd. Besluiten over de inhoudelijke koers van de partij (bijvoorbeeld het partijprogramma, kandidaten en de samenstelling van het bestuur) worden door de ledenvergadering (congres) bekrachtigd. De invoering van een stelsel met een basisinkomen betekent een betere toekomst voor toekomstige generaties daarom is de PPvB ook van plan een jongerenafdeling als zelfstandige entiteit binnen de partij te vormen. Onderstaand is de structuur van de partij schematisch weergegeven.

BESTUUR PPvB

Het (landelijk) bestuur van de PPvB bestaat uit: Eric Binsbergen (voorzitter en waarnemend penningmeester) en Ron Smit (secretaris). De PPvB is op zoek naar een nieuwe penningmeester en daarnaast naar algemeen bestuursleden (de vacature tekst wordt binnenkort gepubliceerd). De partij kent op dit moment geen locale afdelingen.

PARTIJSECRETARIAAT

Uitvoerende werkzaamheden binnen de partij zijn neergelegd bij het partijsecretariaat. Het partijsecretariaat ondersteunt het bestuur en bereid de bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten voor. Binnen het partijsecretariaat zijn de onder meer de administratie, voorlichting & communicatie, sociale media en de website ondergebracht. Daarnaast is het partijsecretariaat verantwoordelijk voor de permanente campagne. Eelco Mersch stuurt het partijsecretariaat aan.

DENKTANK

De denktank van de PPvB is eind 2023 ingesteld buigt zich over inhoudelijke standpunten van de partij en werkt voorstellen uit. Daarbij gaat het over de invoering van het stelsel met een basisinkomen, de financiële onderbouwing en implementatievarianten. De denktank houdt zich ook bezig met standpuntbepaling over actuele politieke thema’s zoals klimaat, conflicten, energietransitie en internationale verhoudingen waaronder de EU. De denktank levert ook input voor verkiezingsprogramma’s en inhoudelijke content voor de website. Het bestuur is opdrachtgever van de denktank. Het partijsecretariaat is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing.

In de denktank hebben een aantal partijleden zitting aangevuld met externe deskundigen. De denktank is permanent op de uitkijk naar deskundigen en mensen die gemotiveerd zijn om zaken uit te zoeken. Op de vacaturepagina lees je meer hierover.

LEDEN

De PPvB is een partij met een groeiend aantal leden. Met een lidmaatschap ondersteun je partij financieel en je kan mee beslissen over verkiezingsprogramma’s, de koers van de partij en de kandidaten. Dit gebeurde op partijbijeenkomsten en ledenvergaderingen. Daarnaast kan je helpen met de permanente campagne en de verkiezingsprogramma’s. We nodigen je graag uit om lid te worden van onze partij. Bekijk ook onze vacatures.

KANDIDATEN EU-VERKIEZINGEN

De PPvB is voornemens deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement op 6 juni 2024. Binnenkort start de procedure voor de werving van kandidaten voor de EU-verkiezingen.

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

KANDIDATENLIJST PPvB TK 2023

De kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023 waren:

 1. Sepp Hannen (lijsttrekker)
 2. Ludovic van Mierlo
 3. Susan Delsing
 4. Reginald Diepenhorst
 5. Eric Binsbergen
 6. Ron Smit
 7. Marc Veeger
 8. Edgar van der Staaij
 9. Raymond Karremans
 10. Dennis Rosenbaum
 11. Sybren Sytsma

KIESREGIO´S TWEEDE KAMER 2023

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 konden in de volgende regio’s gestemd op de PPvB:

 1. Brabant (gehele provincie)
 2. Utrecht (gehele provincie)
 3. Amsterdam
 4. Leiden en omgeving
 5. Den Haag
 6. Friesland (gehele provincie)
 7. Flevoland (gehele provincie)