ER IS EEN WEG…

De weg naar een Basisinkomen

LAATSTE NIEUWS

ONZE THEMA’S

Planning & Architecture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Construction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

House renovation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Small Projects

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Big Projects

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Interior Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

WAAROM WIJ?

De Basis wil de Nederlandse samenleving veranderen. Dat willen we doen met het basisinkomen voor iedereen. Het basisinkomen gaat armoede tegen en bevordert de sociale ontwikkeling. Het basisinkomen kan zorgen voor persoonlijke ontplooing en welzijn. Het basisinkomen beschermt ook beter het milieu en de dieren.

De Basis wil de Nederlandse samenleving veranderen. Dat willen we doen met het basisinkomen voor iedereen. Het basisinkomen gaat armoede tegen en bevordert de sociale ontwikkeling.
Het basisinkomen kan zorgen voor persoonlijke ontplooing en welzijn. Het basisinkomen beschermt ook beter het milieu en de dieren.

De Basis geeft mensen en bedrijven weer een kans

Leefbaar

Dit bedraagt 33000 euro bruto per jaar. Dit is belastingtechnisch gunstiger dan netto.

Onvoorwaardelijk

Door de overheid worden geen tegenprestaties gevraagd.

Vanaf 18 jaar

Voor iedere ingezetene vanaf 18 jaar en ouder die een Nederlands paspoort heeft.

Geen gunst, maar een mensenrecht

Om een uitkering moet je vragen, het Basisinkomen ontvang je. Iedereen moet een recht hebben op een menswaardig inkomen.

Financiering

Vindt plaats door het herzien van de huidige overheidsuitgaven in het licht van het basisinkomen.

Basisinkomen Partij geeft mensen en bedrijven weer een kans

Leefbaar

Dit bedraagt 33.000 euro bruto per jaar. Dit is belastingtechnisch gunstiger dan netto.

Onvoorwaardelijk

Door de overheid worden geen tegenprestaties gevraagd.

Vanaf 18 jaar

Voor iedere ingezetene van 18 jaar en ouder die in Nederland woont.

Geen gunst, maar een mensenrecht

Om een uitkering moet je vragen, het Basisinkomen ontvang je. Iedereen moet een recht hebben op een menswaardig inkomen.

Financiering

Vindt plaats door het herzien van de huidige overheidsuitgaven in het licht van het basisinkomen.