Basisinkomen en duurzame prijzen

Om te beginnen moeten we de economische theorieën voor altijd tot de categorie van samenzweringscomplotten verbannen, want over de afgelopen decennia laat het bewijs heel duidelijk zien dat wanneer onze economen gaan samenzweren zij grote ongelijkheid tot stand brengen waarmee zij het vermogen van de economie om genoeg banen te creëren vernietigen door de gehele […]

Basisinkomengarantie met arbeid als rente

Door de banken te nationaliseren (lees: in burgereigendom te brengen) binnen de basis-inkomengarantie en rente in de vorm van geld te verwijderen, zal de geldhoeveelheid in omvang toenemen door arbeid. De kapitaalwaarde van arbeid zal de geldhoeveelheid doen toenemen. De Duitsers hebben dit principe zeer doeltreffend toegepast, waar arbeid tot één van de pilaren van […]

De roep voor een leefbaar basisinkomen

De roep voor een leefbaar basisinkomen is een roep voor vrijheid en gelijkwaardigheid. Dit betekent niet dat iedereen evenveel inkomen heeft, maar wel dat iedereen in vrijheid een gelijk basisinkomen ontvangt, waarna het aan de persoon zelf is of hij meer geld wil of juist niet. Het uitgangspunt is dus de gelijkwaardigheid van elk individu. […]

Basisinkomen en Minimumloon

Eén van de grote zorgen van mensen is dat: “Als iedereen een bestaansloon krijgt, wie gaat dan al het vuile werk doen?” Omdat niemand dat wil doen. Dus, in een Basisinkomen-benadering is het van vitaal belang om het ‘bestaansloon’ of het ‘basis minimumloon’ te veranderen en hier is het aangeraden dat het tenminste het dubbele […]

Basisinkomengarantie en de Nationalisatie van Banken

In een moderne maatschappij is het bankwezen voor alle burgers noodzakelijk. Als we kijken naar wat er allemaal in een maatschappij genationaliseerd [1] zou moeten worden, komen we uit bij bedrijven en instellingen die voor alle burgers gelijkelijk benodigd zijn. Daarbij horen water, elektriciteit, wegen, transportsystemen, media en zeker het bankwezen. Voor een fatsoenlijk leven zijn alle bovenstaande […]