De oplossing voor vluchtelingencrises is om wapens te verbieden

De handeling van de verkoop en distributie van wapens is in feite een misdaad tegen de mensenrechten, het recht op leven, omdat het ontwerp en de creatie van een wapen de bedoeling van het door geweld nemen van een menselijk leven impliceert…

Leefbaar basisinkomen keert de leegloop van dunbevolkte gebieden

In Nederland zijn er gebieden waar veel mensen bij elkaar wonen en gebieden waar weinig mensen wonen. In de dunbevolkte gebieden dreigt een leegloop of bevolkingskrimp en dit heeft gevolgen voor de gebieden en de mensen die daar wel blijven…

Het Ministerie van Sociale Zaken en de Tegenprestatie, een economische terreur tegen de eigen burgers

Alsnog maatregel bij ontbreken tegenprestatie (klik op de link) Een economische terreur tegen de eigen burgers De regeringspraktijken als opgetekend in het bovenstaande bericht zijn de economisch-terroristische aanslagen in eigen land…