Brief van voorzitter (Juli 2023)

Het kabinet is gevallen. Vervroegde verkiezingen komen er aan, half november is de verwachting. Overal verbazing en spoedoverleg. Ook bij ons. Gemaild, geappt, gebeld, vergaderd. Wij hebben als bestuur samen met onze lijsttrekker de ambitie uitgesproken aan deze vervroegde verkiezingen te willen meedoen. Landelijk meedoen, dus in alle 20 kieskringen die ons land telt. Een gigantische operatie en of het gaat lukken is niet zeker.

Het bestuur is begonnen een concept voor een partij programma te schrijven waarmee wij die verkiezingen willen ingaan. Dit programma dient zoals onze statuten dat aangeven, door een ledenvergadering (congres genoemd in de statuten) te worden vastgesteld. Als datum en plek is gekozen voor zaterdag 26 augustus van 10.00 – 16.00 uur te Amsterdam in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115.

Het programma telt twee pagina’s. Er staat in waar wij voor staan: voor een onvoorwaardelijk, leefbaar basisinkomen. Wij gaan de verkiezingen in als een zogenaamde one-issue partij, een partij met een enkel doel. Een doel met zeer brede uitstraling, op vele terreinen van het maatschappelijk, sociale leven en voor iedere burger persoonlijk.

Er is niet gekozen voor samenwerking met andere partijen. De ervaring leert dat samenwerking met andere partijen veel tijd en energie kost. Bovendien, het streven bij de ander voor invoering in ons land van een basisinkomen, zal ook een bovenste prioriteit moeten zijn. Een meerderheid in het bestuur kiest voor eigen meedoen. Er is nog zoveel te doen in de eigen gelederen.

Onze partijopbouw is minimaal, lege kieskringen die gevuld moeten worden, ondersteuningsverklaringen die nodig zijn om in te schrijven en het slijk der aarde: geld. Inschrijven voor Tweede Kamerverkiezingen kost om en nabij €12.000. Geld dat de partij nagenoeg geheel krijgt teruggestort, mits 75% van de kiesdeler wordt gehaald. Zo niet dan ben je het inschrijfgeld kwijt. Dus allereerst moeten er €12.000 opgehoest worden en dan zou het ook nog prettig zijn om wat campagnegeld in kas te hebben. Van dat alles is er nu niets, een schijntje.

Bestuur en lijsttrekker gaan de slag in de partij, in het land kontakten te leggen. Lijsttrekker Sepp Hannen zal de telefoon oppakken om onze leden te bellen. Om een praatje met ze te hebben, te vragen of er nog plek is in hun leven voor de partij en het te hebben over ideeën, inzet, middelen om de partij financieel en inhoudelijk voorwaarts te helpen.

De voorzitter is onderweg naar de kieskringen in Flevoland, Friesland, Overijssel en Utrecht om daar met mensen uit de landelijke Vereniging Basisinkomen en oudgedienden uit onze partij te praten over het opvullen van de kieskringen, daar coördinatoren voor te vinden. Ook Sepp Hannen zet zich daarvoor in, ten zuiden van de rivieren in ons land.

Reginald, onze penningmeester, heeft veel werk verzet om de website aan de actualiteit aan te passen. De website heeft een geheel nieuw jasje aangedaan. Onze website krijgt in de weg naar de verkiezingen een belangrijke rol te spelen. Volg onze website daarom regelmatig en reageer mee. De vakantietijd is inmiddels aangebroken dus bestuur en lijsttrekker zullen niet overal op kunnen inspringen, maar wij blijven alert.

De ledenvergadering van onze partij op 26 augustus is een uitstekend moment om samen te constateren hoe de partij er dan voor staat, te peilen naar het enthousiasme binnen de partij, de bereidheid handen uit de mouwen te steken en stappen te zetten naar wat nog gebeuren moet in de laatste twee maanden voordat de verkiezingen plaatsvinden.

Het bestuur zal zich in een van zijn volgende online vergaderingen bezighouden met de opstelling van een agenda voor die dag om zo’n soepel, prettig en vruchtbaar bijeenkomen van de leden voor elkaar te krijgen. Meld je aan als je die dag naar onze vergadering toekomt. Dan weten wij wie er komen en hoeveel van jullie, voor de stoelen, koffie/thee/water en drankjes.

Dat was het voor nu. Ik zal doorgaan met het op onze website zetten van Brieven van de Voorzitter met daarin vooral berichtgeving over de voortgang in onze verkiezingsoperatie.

Het Partij Programma Politieke Partij voor Basisinkomen: PPvB vind je elders op de website.

Juli 2023
Eric Binsbergen
Voorzitter