ANBI-status voor de PPvB is een feit!

Goed nieuws voor iedereen!

De Politieke Partij voor Basisinkomen heeft met terugwerkende kracht (01-01-2018) een ANBI-status ontvangen.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen.

  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Daarnaast schept het ook de mogelijkheid om vrijwilligers een vergoeding (zie link) toe te kennen die zij onverplicht kunnen schenken aan de partij. Hierdoor kan de partij verder groeien en meer vrijwilligers inzetten om haar doelen te behalen. Ben jij nog geen vrijwilliger? Neem dan eens een kijkje op speciaal ingerichte pagina hiervoor. (klik hier)