Verkiezingscommissies (decentraal)

Organisatie van verkiezingen van leden van besturen, commissies en vertegenwoordigers

Financiële commissie / Kascommissie (decentraal)

Financieel toezicht houden op het bestuur Verslaggeving tijdens ledenvergaderingen

Wethouders- gedeputeerde commissie

Adviseren van volgorde kandidaatstelling op een lijst of vervulling op een ledenvergadering in samenwerking met Landelijke Verkiezingscommissie