• Overzicht Tweede Kamerverkiezingen 2023

  De voortgang tot nu toe

Voortgangsrapport Tweede Kamerverkiezingen 2023

Huidige fase

Wij bevinden ons thans in de hieronder gespecificeerde fase van de aanloop naar de verkiezingen.

Maandag 25 september t/m Zondag 08 oktober 2023:


Ondersteuningsverklaringen

Voor de Tweede Kamerverkiezingen is het cruciaal dat we in elke van de 20 kieskringen in Nederland minimaal 30 ondersteuningsverklaringen verzamelen. Zonder deze verklaringen kunnen we in bepaalde kieskringen niet meedoen.

Wat is een ondersteuningsverklaring?
Een ondersteuningsverklaring (model H 4) is een schriftelijke verklaring waarmee u de deelname van onze partij aan de verkiezing in uw kieskring ondersteunt. Het is een vrijblijvende manier om onze deelname te steunen.

Wilt u ons helpen om deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen?

Download: Korte handleiding + Ondersteuningsverklaring. 

Download: Ondersteuningsverklaring (H4-formulier)
Datum: 24-09-2023 15:58:26

Kerngegevens (Overzicht)

update 02-10-2023; 23:36

Financiën (beschikbaar budget)

Samen kunnen we het verschil maken! Help ons een krachtige campagne te voeren door een bijdrage te leveren. Overweeg je een gift? Doneer dan via onze crowdfunding pagina of maak je gift direct over naar IBAN: NL87ABNA0573429723 t.n.v. Politieke Partij voor Basisinkomen en inspireer ook je vrienden en familie om deel uit te maken van deze beweging!

Inschrijfgeld Registratie 28-08-2023 (á 450 EUR) VOLDAAN
0%
Waarborgsom (á 11.250 EUR)
0%
Campagne (á 25.000 EUR)
0%

Kieskring coördinatoren & ondersteuningsverklaringen

Vragen of hulp nodig bij de ondersteuningsverklaringen?
Telefoonnummer:
Sepp Hannen 06 – 13284216
Email: administratie.verkiezingen@basisinkomenpartij.nl
Kieskring / RegioKieskring / RegioKieskring / RegioKieskring / Regio
Kieskring 1
Provincie: Groningen


Coördinator(en):
Solliciteer
Kieskring 2
Provincie: Friesland


Coördinator(en):
Janet van der Slikke
Kieskring 3

Provincie: Drenthe


Coördinator(en):
Arjan Takens

Gert-Jan van Halen

Kieskring 4
Provincie: Overijssel


Coördinator(en):
Rob Peeters
Kieskring 5
Provincie: Flevoland


Coördinator(en):
Anne van Muijen
Kieskring 6
Provincie: Gelderland


Coördinator(en):
Solliciteer

Sepp Hannen zal op maandag 02-10-2023 te vinden zijn op de markt van Nijmegen.

Kieskring 7
Provincie: Gelderland


Coördinator(en):
Solliciteer

Sepp Hannen zal op vrijdag 29-09-2023 te vinden zijn op de markt van Arnhem.

Kieskring 8
Provincie: Utrecht


Coördinator(en):

Ludovic van Mierlo

Kieskring 9
Amsterdam


Coördinator(en):
Ron Smit

Susan Delsing

Kieskring 10
Provincie: Noord-Holland


Coördinator(en):
Solliciteer
Kieskring 11
Provincie: Noord-Holland


Coördinator(en):
Solliciteer
Kieskring 12
‘s-Gravenhage (Den Haag)


Coördinator(en):
Eelco Mersch

Sepp Hannen zal op woensdag 04-10-2023 te vinden zijn op de markt van Den Haag.

Kieskring 13
Gemeente: Rotterdam

Coördinator(en):
Solliciteer

Sepp Hannen zal op donderdag 05-10-2023 te vinden zijn bij het gemeentehuis van Rotterdam.

Kieskring 14
Provincie: Zuid-Holland


Coördinator(en):
Solliciteer

Sepp Hannen zal op dinsdag 03-10-2023 te vinden zijn bij het gemeentehuis van Dordrecht

Kieskring 15
Provincie: Zuid-Holland


Coördinator(en):
Solliciteer
Kieskring 16
Provincie: Zeeland


Coördinator(en):
Solliciteer

Sepp Hannen zal op donderdag 28-09-2023 te vinden zijn op de markt van Middelburg.

Kieskring 17
Provincie: Noord-Brabant


Coördinator(en):
Solliciteer

Sepp Hannen zal op dinsdag 26-09-2023 te vinden zijn bij het gemeentehuis in Tilburg en Oisterwijk.

Kieskring 18
Provincie: Noord-Brabant


Coördinator(en):
Solliciteer

Sepp Hannen zal op woensdag 27-09-2023 te vinden zijn op de markt van Den Bosch.

Kieskring 19
Provincie: Limburg


Coördinator(en):
Solliciteer

Sepp Hannen zal op vrijdag 06-10-2023 te vinden zijn bij het gemeentehuis of markt in Maastricht, Weert en Roermond.

Kieskring 20
Locatie: Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)


Coördinator(en):
Solliciteer

Waar staan we nu?

Hieronder vind je een overzicht van de volgende fases in de nabije toekomst.

  • Maandag 9 oktober 2023:


   Dag van de kandidaatstelling

   De kandidatenlijst zal ingeleverd worden bij de Kiesraad door de voorzitter.

  • Maandag 9 oktober 2023 t/m Woensdag 22 november 2023:


   CAMPAGNE TIJD

   Ons ‘plan de campagne’ zal zich met de tijd ontvouwen. Hier kunnen we momenteel nog niet in detail op vooruitlopen. We houden iedereen op de hoogte middels deze pagina!

  • Woensdag 22 2023:


   Dag van stemming Tweede Kamerverkiezingen

Afgeronde Zaken

Een overzicht alle fases die wij tijdens deze verkiezingsperiode reeds hebben afgerond.

  • 28 augustus 2023:


   Registratie partijnaam bij Kiesraad.

   Wij hebben ons succesvol geregistreerd als partij bij de Kiesraad incl. Logo. (Register van de Kiesraad)

  • t/m 10 september 2023:


   Exploratie samenwerkingsverbanden.

   De PPvB zal als autonome partij deelnemen aan de verkiezingen. In totaal zijn er voor de verkiezingen van 2023 maar liefst 70 partijnamen geregistreerd bij de Kiesraad. Bij de verkiezingen van 2021 waren dit er 89 en deden er uiteindelijk 37 partijen mee aan de verkiezingen. De PPvB bestaat al sinds 2013 en heeft de ontwikkelingen nauw gevolgd. Vanuit gezond verstand (en erkenning van de toenemende versplintering) hebben wij samenwerkingsverbanden gezocht met andere partijen (welke qua inhoud en uitgangspunten niet veel verschillen). Wij hebben met verschillende partijen om de tafel gezeten en getracht een vruchtbaar samenwerkingsverband op te zetten. Helaas is hierin geen resultaat geboekt. (zie ook kopje: ‘Verdere ontwikkeling en planning’ van de voorzittersbrief september 2023)

  • Maandag 18 september 2023:


   Ingelaste Bestuursvergadering: Kandidatenlijst 

   Het bestuur zal vergaderen over plektoewijzing van iedere kandidaat die zich opgegeven heeft op voor onze kandidatenlijst. Ook zal een nieuw conceptprogramma besproken worden. Het concept kandidatenlijst zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leden van de partij.

  • Maandag 18 september t/m Vrijdag 22 september 2023:


   Digitale stemming over kandidatenlijst

   De leden van de PPvB krijgen de tijd om hun stem digitaal te laten gelden. De resultaten zullen besproken worden in het bestuur op vrijdag 22 september 2023 en waar nodig actie op ondernomen worden.

  • Zaterdag 23 september t/m Zondag 24 september 2023:


   Kandidatenlijst / Digitaal beschikbaar stellen van documentatie

   De kandidatenlijst wordt vastgelegd in de software van de Kiesraad. Op zondag 24 september zullen de formulieren voor de volgende fase digitaal aangeboden worden op onze website.