Hoogste tijd om de economische oorlog tegen elkaar te stoppen

We voeren een economische oorlog tegen elkaar, sommigen hebben alle rijkdom vergaard en nu plakken deze een prijs op het Recht op Leven voor anderen. Het verhaal van hoe we hier gekomen zijn is lang en een beetje ingewikkeld, maar niet te…

Finland doet proef met hongerinkomen als basisinkomen

Vele mensen noemen het bedrag genoemd door Finland een basisinkomen, wat vanuit de grond FOUT is. Het bedrag van € 560,- per maand voor 2000 uitkeringsgerechtigden in Finland voldoet niet aan enige BASIS om van rond te komen; het ligt onder…

Hoeveel is €100,- waard die je verdient met jouw werk?

Er gaat grofweg 1/3 af aan inkomstenbelasting. Dan blijft er € 66,- over. Als je er spullen mee gaat kopen betaal je BTW (gemiddeld zeg 20%) dan blijft er € 66,- minus € 13,20 = € 53,- over. Rente In alles wat je koopt is de rente…

Basisinkomengarantie en Pensioenen

In een basisinkomengarantiesysteem zal de noodzaak aan werkeloosheidsuitkeringen (WW), bijstandsuitkeringen, toeslagen, verzekeringen, pensioenen en levensverzekeringen niet meer bestaan. De genationaliseerde nutsbedrijven en hulpbronnen die…

Basisprincipes van het bankensysteem

Nederland is een land waarbij de economie en de Overheid stevig verbonden zijn met de financiële sector. Dat brengt risico's met zich mee voor het land als geheel, omdat de waarde er van een imaginair gedeelte heeft, dat op vertrouwen/lucht…

Basisinkomen garandeert ondernemingswinst

Voordat het leefbaar Basisinkomen Gegarandeerd kan werken vereist het een economisch model dat efficiënt is en dient het een zeer specifieke regulatie te volgen. En net zoals men voedsel zou reguleren en het bijvoorbeeld als 'veilig voor consumptie'…