Basisinkomen Partij over de propaganda omtrent het woord basisinkomen | Nieuwe Partijen Debattournee 2017

 Presentatie door Reginald Diepenhorst algemeen bestuurslid van de Basisinkomen Partij tijdens de Nieuwe Partijen Debattournee in de raadzaal van het stadhuis van Utrecht op 02 maart 2017.

Kiezerspas aanvragen om in een andere gemeente voor LIJST 27 te kunnen stemmen

Zoals je reeds begrepen hebt zijn het woelige tijden in Nederland verkiezingsland. Wellicht ben je ervan op de hoogte dat de Basisinkomen Partij de handen ineen heeft geslagen met de Partij voor Mens en Spirit en Vrede & Recht i.s.m.…

Pleidooi voor een Basisinkomenfonds

Zoals met het fonds voor gasbaten is voorgesteld begin jaren zestig van de vorige eeuw zou ik willen pleiten een (staats)fonds voor het basisinkomen in het leven te roepen. Bijvoorbeeld: Als we sinds 1965 de aardgasbaten in een fonds hadden…

Hoogste tijd om de economische oorlog tegen elkaar te stoppen

We voeren een economische oorlog tegen elkaar, sommigen hebben alle rijkdom vergaard en nu plakken deze een prijs op het Recht op Leven voor anderen. Het verhaal van hoe we hier gekomen zijn is lang en een beetje ingewikkeld, maar niet te…